SD har alltid de äldres välbefinnande för ögonen

På grund av flera illsinta skriverier i lokalmedia är Sverigedemokraterna (SD) manade att visa på följande fakta.

ANNONS
|

SD har i Nämnden Vård & Omsorg, skrivit tre initiativärenden sedan årsskiftet:

1. Utvärdering av den kylda maten till äldre.

2. Utbildning personal palliativ vård.

3. Tillsättande av Kriskommission inom vård och omsorg.

Vi har hittills inte haft framgång med varm mat till våra äldre, en fråga vi omvärderat sedan tidigare. Angående palliativ vård hade vi framgång efter en beredning och utbildning pågår nu. Detta trots att Socialdemokraterna (S) med Ermin Skoric i spetsen som enda parti i nämnden 2023-04-20 yrkade på att frågan skulle anses besvarad, det vill säga ej tas ställning till utan direkt förpassas till arkivet.

Tillsättande av en Kriskommission på grund av nödrop från personal , anhöriga och återkommande allvarlig kritik från Inspektionen Vård och Omsorg (IVO), fick avslag i Nämnden Vård & Omsorg 2023-05-17. Även här yrkade (S) och Ermin Skoric på att initiativärendet Kriskommission, skulle anses besvarat.

ANNONS

SD:s förslag Kriskommission sammanfattas som framåtblickande fokus för att rädda äldrevården i Kungsbacka där omsorgspersonalens villkor är en avgörande faktor. SD poängterar här fler kollegor, bättre arbetsvillkor, vettiga löner och rimliga arbetsscheman.

Det är varken korrekt eller etiskt att utnyttja våra äldre för att locka till sig väljare som (S) gör. Vård & omsorg av de äldre är en viktig fråga och bör hanteras med respekt och omtanke. (S) bör fokusera på att utforma och genomföra politik som främjar välfärden och värdighet för de äldre, snarare än att utnyttja deras situation för politiskt syfte.

SD agerar på ett ansvarsfullt sätt och baserar alltid våra ställningstaganden med de äldres välbefinnande för ögonen. Där är välmående och kompetent vårdpersonal förutsättning att möjliggöra just detta. Vi vill skapa och upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorgsmiljö för de äldre som varit med att bygga Sverige och dess välfärd.

Per Hoel, Linn Lygner & Tommy Bech

Sverigedemokraterna, Nämnden Vård & Omsorg

ANNONS