Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S).
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S). Bild: Pressfoto

Satsningen landade ganska platt

I september i år gick Liberalerna i Kungsbacka ut med att eleverna i kommunens skolor skulle få 12 070 nya böcker på grund av en riktad läromedelssatsning från regeringen.

ANNONS
|

Det man inte förmedlade var att för att få dessa böcker krävs det också en ekonomisk satsning från kommunen. Nu har vi facit och satsningen landade ganska platt.

Alliansen och Liberalerna i Kungsbacka har helt enkelt inte givit skolorna de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna få statsbidraget för läromedel. Det krävs nämligen en ekonomisk motprestation för att ta del av pengarna. De pengarna har Liberalerna inte satsat på kommunal nivå.

Kungsbacka kommun hade chansen att få 5,7 miljoner för läromedel till eleverna i våra skolor. Det slutade med 2 miljoner. Det som Liberalerna hävdade skulle bli 12 070 nya böcker blev ungefär en tredjedel. Helt enkelt för att Liberalerna med sina allianskollegor på kommunal nivå inte givit skolorna rätt förutsättningar.

ANNONS

Vi håller med Liberalerna i det de skriver i sin insändare tidigare i höst. Det är oroande när fyra av fem lärare uppger att de saknar läroböcker i minst ett ämne. Riktiga läroböcker av hög kvalitet har stor betydelse för elevernas möjlighet att lyckas i skolan och för lärarnas möjlighet att bedriva undervisning i enlighet med läroplaner och styrdokument.

Nästa år får vi 57 miljoner i generella statsbidrag till kommunen. Inte en krona av dessa räknas gå till Kungsbackas elever. De ska helt enkelt läggas på ett ökat ekonomiskt resultat.

För att lyckas med detta krävs det att Liberalerna tillsammans med sina styrande kollegor även på lokal nivå tar detta på allvar i den kommunala budgeten och inte förlitar sig på knapphändiga statsbidrag.

Johan Tolinsson, andre vice ordförande i Nämnden för Förskola och Grundskola (S)

Magdalena Sundqvist, kommunalråd i opposition (S)

ANNONS