S vill se förbättringsledare inom Vård och Omsorg

Förvaltningen Vård och Omsorg befinner sig i en mycket utmanande tid med allt fler äldre som behöver få stöd och hjälp.

ANNONS
|

Vi har en personalbrist som vi, socialdemokrater i nämnden Vård och Omsorg och den enda riktiga opposition, har påpekat i åratal och en omvärld som påverkar uppdraget och förutsättningarna för en svensk välfärd, inte minst frånvaron av välbehövliga statsbidrag på äldreomsorgen från den sittande SD-stödda högerregeringen.

Politiker har ett ansvar att ta på sig ledartröjan i svåra tider och det är något som vi socialdemokrater tar oss an som en aktiv opposition med konkreta förslag och idéer. I det läge som nu råder är det viktigt att säkerställa goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och innovativa lösningar. Förvaltningen Vård och Omsorg är en stor organisation, men det är en slimmad organisation där det inte finns mycket utrymme att agera inom ram.

ANNONS

Trots att mycket arbete pågår internt vill vi säkerställa initiering av ett lyssna in personalen – perspektiv där förbättringsledare, eller motsvarande, får möjligheten att möta de många eldsjälar som finns i vår organisation i deras arbetsvardag. Anställningen av dessa förbättringsledare hade haft ett enda fokusområde: FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG. Ambitionen ska vara att samla samt genomföra alla goda idéer som finns där ute, i dialog med chefer och ledare, i ett led att skapa en effektivare organisation där personalens välbefinnande också står i centrum.

Förvaltningen har många kompetenta medarbetare som har erfarenhet av både metod-verktyg och tillvägagångssätt för att arbeta med att utveckla en stark arbetsplatsfilosofi och den pågående satsningen på Utvecklande Medarbetarskap hade kunnat bidra i ett led att implementera förbättringsledarprojektet. Denna projektsatsning, som vi socialdemokrater föreslog, hade finansierats av resultatfonden och inte belastat driftsbudgeten. Det här konceptet, med det här innehållet och denna finansieringsgrund finns inte inom VO idag. Förslaget avslogs.

Ermin Škorić (S), andre vice ordförande nämnden Vård och Omsorg

Astrid Börjesson (S), ledamot nämnden Vård och Omsorg

Eva Tingström (S), ledamot nämnden Vård och Omsorg

Ingela Hansson (S), ersättare nämnden Vård och Omsorg

ANNONS