Johan Tolinsson, 2:e vice ordförande i Nämnden Förskola & Grundskola.
Johan Tolinsson, 2:e vice ordförande i Nämnden Förskola & Grundskola. Bild: Pressbild

S värnar om våra elever och anställd personal

Media har tidigare skrivit om att nämnden för Förskola och grundskola ser ut att få ett underskott under 2023 och att man därför kommer att göra vissa anpassningar för att spara pengar. Cirka 11,6 miljoner ska nämnden försöka spara in.

ANNONS
|

Nämnden behöver anpassa sig efter budgetramen. Det är flera faktorer i omvärlden som påverkar. Detta beror på lägre elevunderlag till hösten 2023. De kommunala grundskolorna kommer att få 200 elever färre till hösten 2023. Det beror även på att den fristående Internationella Engelska skolan, som öppnade för två år sedan, drar till sig elever.

Undertecknad och mina partivänner i nämnden delar inte den moderatstyrda alliansen och SD uppfattning att om att avsluta tidsbegränsade anställningar i de enheter som gör ett negativt resultat 2023.

Socialdemokraterna anser att vi inte skall spara längst ut i linjen utan istället yrkade vi på följande:

ANNONS

• Att förvaltning får till uppdrag se över besparingarna på central nivå inom förvaltningen.

• Att förvaltningar ser över vilka projekt som kan avbrytas alternativt inte förlängas.

Detta yrkade den moderatstyrda alliansen nej till med stöd av SD.

För er läsare var det 94 elever som inte gick ut med godkända betyg 2022. Detta bortser den moderatstyrda alliansen med stöd av SD från.

Socialdemokraterna anser att alla barns möjligheter att nå sina drömmars mål är själva grunden för den jämlikhet som vi strävar efter i den svenska modellen.

Därför är det förstås självklart för Socialdemokraterna att skapa förutsättningarna för våra barn och elever att lyckas. Detta görs enligt vårt förslag ovan som avslogs av nämnden.

Johan Tolinsson ( S)

2:e vice ordf.

Helene Thylin ( S)

Ledamot

Sena Munteanu ( S)

Ersättare.

Nämnden Förskola & Grundskola

ANNONS