S syfte var att främja öppenhet

Vid nämndsmöte för Gymnasium och Arbetsmarknad i februari 2024 togs ett politiskt beslut att riktlinje skulle tas fram av förvaltningen gällande besök av politiska partier i kommunens gymnasieskolor.

ANNONS
|

Politiken ansåg i bred samstämmighet att en lämplig omfattning hade varit att besök ska få ske minst två gånger per termin.

Syftet med beslutet från Socialdemokraternas håll var att främja öppenhet, motverka begränsningar och ge eleverna möjlighet att kontinuerligt ta del av vad olika politiska partier har för grunder, ideologier och vilka praktiska beslut man vill ta. Dessutom fyller ungdomsförbunden en viktig demokratisk roll.

Vi läser nu rektorernas skrivelser i lokalmedia att man aldrig velat ha begränsningar utan har velat värna inbjudningar baserade på ett objektivt urval. Vi välkomnar rektorernas inbjudningar, gällande både ungdomsförbund och så kallade ”moderpartier”. Däremot är det upp till varje inbjuden part att välja att tacka ja eller nej till inbjudan. Väljer man att inte komma är det fortfarande ett objektivt urval och det kan inte ligga till grund för att inte bjuda in någon.

ANNONS

Socialdemokraterna har den yttersta respekten för rektors roll och profession. Utbildningen på våra gymnasieskolor ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och samtidigt är det rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen

Nu har våra gymnasierektorer överklagat nämndens beslut till förvaltningsrätten. Detta har rektorerna all rätt att göra och vi som parti respekterar detta till fullo. Vi ser fram emot besked i ärendet och oavsett vad svaret blir hoppas vi på att framtiden kan föra med sig en förbättrad kommunikation. Socialdemokraterna är övertygade om att vi tillsammans kan hitta en lösning där rektorerna får utöva sin profession enligt skollagen och att politiken kan få föra samtal och dialog med kommunens gymnasieelever.

Socialdemokraternas Kommunstyrelsegrupp

Magdalena Sundqvist

Johan Tolinsson

Ann-Louise Lundqvist

Ermin Skoric

Shabnam Zamani

Lars Ericsson

ANNONS