Det byggs i Kungsbacka men behovet är stort av fler bostäder, skriver S-kvinnors styrelse i en insändare.
Det byggs i Kungsbacka men behovet är stort av fler bostäder, skriver S-kvinnors styrelse i en insändare. Bild: Nora Lorek

S-kvinnor: Stort behov av fler bostäder i Kungsbacka

Det byggs i Kungsbacka men behovet är stort av fler bostäder. En blandad bebyggelse är angeläget där fastighetsbolag och byggbolag behöver ta ett stort socialt ansvar, skriver styrelsen för S-kvinnor.

ANNONS
|

Att ha tillgång till en trygg bostad av god kvalitet till en rimlig kostnad är grundläggande. Det innefattar också en bra såväl inre- som yttre bostadsmiljö. Utformningen av såväl fastigheter som omgivande miljö har betydelse och behöver vara framträdande och synligt. Vi står inför ett stort behov av bostadsbyggande med bostäder och områden som är attraktiva, trygga och tillgängliga. Det byggs i Kungsbacka men behovet är stort av fler bostäder. En blandad bebyggelse är angeläget där fastighetsbolag och byggbolag behöver ta ett stort socialt ansvar. För att det ska vara tillgängligt för alla är det viktigt att skapa gynnsamma förutsättningar för byggande av fler hyresrätter.

ANNONS

LÄS MER:S-kvinnor: Stödet till kvinnojouren måste säkras för framtiden

Livet som levs och bedrivs mellan husen behöver ges utrymme och där särskilt beakta jämställt och feministiskt perspektiv. Upplysta gång- och cykelvägar, där kanterna är öppna och inte täckta av träd eller buskage är en självklarhet. Lekplatser behöver anläggas så att de är inom synhåll samt att de är tillgängliga för alla.

Behovet av hyreslägenheter till rimliga kostnader är stort. Kvinnor har generellt lägre inkomster och lägre pensioner än män och är i det perspektivet mer beroende av lägenheter med rimlig hyra.

LÄS MER:S-kvinnor Halland: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

S-Kvinnor vill se en skattemässig neutralitet mellan olika upplåtelseformer och hyresrätten ska inte missgynnas i förhållande till andra upplåtelseformer.

Styrelsen för S-Kvinnor

Maj-Britt Rane Andersson, ordförande

Eva Borg, vice ordförande

Elisabeth Lyckevall

Ann-Christin Eliasson

Maud Lanne

May-Louise Flyrin

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS