S-kvinnor Halland: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Vi fortsätter ta kampen mot de yttersta konsekvenserna av ojämställdhet – mäns våld mot kvinnor. För det är inget individproblem, utan ett strukturellt och brutalt samhällsproblem, skriver Christel Eriksson, distriktsordförande S-kvinnor Halland.

ANNONS
|

LÄS MER:Text me when the patriarkal struktur is upplöst

I år firar vi 100 år av demokrati, av kvinnors rösträtt, en av S-kvinnors första viktiga segrar. Sen dess har vi fortsatt framåt reform för reform. Idag är Sverige ett av världens bästa och tryggaste länder att bo i för kvinnor.

Det senaste året har dock arbetet för kvinnors rättigheter och våra tidigare framsteg stannat av eller till och med backat, i takt med hög belastning på välfärden och tunga samhällsutmaningar.

Pandemiåret 2020 har påverkat kvinnors livsvillkor påtagligt. Arbetsvillkoren har försämrats för många, kvinnor har utsatts för större smittorisker, eftersom de mer sällan kan jobba hemifrån, fler har kontaktyrken och är mer beroende av kollektivtrafiken. Stress och dubbelarbete har ökat och allt fler kvinnor har blivit långtidssjuka, flera har då dubbelbestraffats när de utförsäkrats och blivit av med sin sjukpenning.

ANNONS

Så länge en enda kvinna utsätts för våld och hot, så länge en enda man tar sig rätten att göra det, kommer vi S-kvinnor fortsätta kämpa för motåtgärder och stöd till de kvinnor och barn som utsätts.

Dessa frågor behöver uppmärksammas men även att kvinnor under pandemin i ännu större utsträckning än tidigare utsatts för våld i sin nära relation. Detta har också drabbat barn/unga som bevittnat våld eller själva utsatts för våld. Regeringen har gjort och gör stora satsningar, det arbetet fortsätter. Sverige behöver en socialdemokratisk regering, som förstår vad som behöver göras och som går från ord till handling.

Vi fortsätter ta kampen mot de yttersta konsekvenserna av ojämställdhet – mäns våld mot kvinnor. För det är inget individproblem, utan ett strukturellt och brutalt samhällsproblem. Varje dag utsätts tusentals kvinnor för våld, hot och diskriminering. Varje dag anpassar sig kvinnor till risken att utsättas.

Så länge en enda kvinna utsätts för våld och hot, så länge en enda man tar sig rätten att göra det, kommer vi S-kvinnor fortsätta kämpa för motåtgärder och stöd till de kvinnor och barn som utsätts. I över hundra år har vi gjort det och vi kommer fortsätta hundra år till om det krävs!

S-kvinnor Halland genom Christel Eriksson, distriktsordförande

LÄS MER:Feminismen behövs!

ANNONS