Lika tråkigt vi tycker det är att alla våra brukare inte fått den vård de enligt lagen har rätt till, lika tillfredsställande är det att vår kritik fått stöd från ansvarig myndighet, skriver Elisabeth Lyckevall och Sture Andréasson, Socialdemokraterna. Genrebild.
Lika tråkigt vi tycker det är att alla våra brukare inte fått den vård de enligt lagen har rätt till, lika tillfredsställande är det att vår kritik fått stöd från ansvarig myndighet, skriver Elisabeth Lyckevall och Sture Andréasson, Socialdemokraterna. Genrebild. Bild: Stefan Bennhage

S-gruppens kritik bekräftas av IVO

Lika tråkigt vi tycker det är att alla våra brukare inte fått den vård de enligt lagen har rätt till, lika tillfredsställande är det att vår kritik fått stöd från ansvarig myndighet, skriver Elisabeth Lyckevall och Sture Andréasson, Socialdemokraterna.

ANNONS
|

LÄS MER:Kampen mot mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste trygghetsfrågorna

LÄS MER:Inga regioner står på egna ekonomiska ben

Socialdemokraterna i Nämnden för individ och familj har under året återkommande ställt frågor i nämnden om problem bland personalen och om hur vardagen fungerar i daglig verksamhet och på boendena i kommunen. Det svar vi fått från förvaltning och den politiska majoriteten är att det inte finns något att oroa sig för.

Samverkansprotokoll mellan personal och ledning pekade dock på att allt inte var som det skulle.

Vi har också under året hört synpunkter från personal och anhöriga. Även dessa synpunkter har avfärdats. Men var det verkligen förvaltningen och nämndens politiska majoritet som satt på sanningen?

Den utredning från IVO – myndigheten som ansvarar för tillsyn över socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – som presenterades i NH fredagen 9 juli bekräftar de synpunkter vi framfört. Lika tråkigt vi tycker det är att alla våra brukare inte fått den vård de enligt lagen har rätt till, lika tillfredsställande är det att vår kritik fått stöd från ansvarig myndighet.

ANNONS

LÄS MER:Rödgrön regional budget för framtiden

LÄS MER:Socialdemokraterna: Så vill vi stärka välfärden i Kungsbacka

Det är mycket viktigt att boenden och daglig verksamhet för personer med funktionshinder håller hög kvalitet och erbjuder ett tryggt liv med goda möjligheter till utveckling.

Nämnden för individ- och familjeomsorg i Kungsbacka har tvingats till stora neddragningar, mycket på grund av att vi tvingas placera till boenden i andra kommuner eller privat då Kungsbacka inte kan erbjuda bostäder. Kostnaderna för bostäder utanför kommunen är mycket dyrare än inom kommunen. Dessa förhöjda kostnader drabbar sedan nämndens ekonomi.

I Socialdemokraternas budget för 2022 hade vi avsatt 12,2 miljoner kronor för att våra grupper inte skall drabbas av fler besparingar. Tyvärr vann förslaget inte gehör bland majoriteten.

Vi hoppas att IVO:s utredning ska få den politiska majoriteten på andra tankar.

Elisabeth Lyckevall (S)

Sture Andréasson (S)

LÄS MER:Kungsbacka tredje bäst i landet: ”Wow, vad kul!”

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS