Rösta i regionvalet för Hallands bästa

Medan andra vill lämna över sjukvården till staten så vill Centerpartiet i stället att besluten över sjukvården ska fattas lokalt här i Halland, skriver sex ledande centerpartister.

ANNONS

Medan andra vill lämna över sjukvården till staten så vill Centerpartiet i stället att besluten över sjukvården ska fattas lokalt här i Halland. Vi vill att vården ska börja hos varje enskild människa och vara fokuserad på hälsa, genom återkommande hälsosamtal och grön rehab. Fortsätt satsa på tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, genom En väg in, och utveckla aktivitetsteam och grön rehab för barn med psykisk ohälsa i hela Halland.

Kvaliteten i sjukvården vill vi fortsätta förbättra genom att satsa på personalen, via fortbildning, digitala hjälpmedel och förbättringar som gör att personalen får använda hela sin kompetens.

ANNONS

När du behöver vård ska den vara nära, oavsett var du bor i Halland. Dagens utbud behöver kompletteras med rullande vårdcentral och digital akut. Ingen patient ska behöva skickas runt i ett svårbegripligt system. Fast vårdkontakt och vårdkoordinator blir ett bra stöd för att hitta rätt i vårdkedjan.

Kriget i Ukraina, pandemin och klimatförändringarna har visat hur viktigt det är att säkra energi- och matförsörjningen. Centerpartiet arbetar för att Region Halland ska gå i täten för mer förnybar energi och mer halländsk mat. Vi vill göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion. Det förutsätter förbättrad matchning mellan arbetskraft och företagens behov och att vi tar tillvara seniorers livserfarenhet och kompetens.

Ett växande Halland behöver 100 procentig bredbandstäckning, goda kommunikationer, berikande kultur och föreningsliv. Du ska kunna resa förnybart till både jobb, utbildning och fritid i hela Halland och till andra regioner. Då är det viktigt att samordningen av olika trafikslag och taxesystem mellan länen förbättras. Det ska finnas tåg och bussar för pendling i hela Halland, även i öst-västlig riktning. På Västkustbanan vill vi utöka med en Hallandspendel som stannar på fler stationer.

För Hallands bästa. Rösta på Centerpartiet i regionvalet.

Centerpartiets toppkandidater till regionvalet

Helene Andersson, Varberg

Christian Lidén, Halmstad

ANNONS

Anna Roos, Hylte

Peter Lundin, Kungsbacka

Erling Cronqvist, Laholm

Agneta Åkerberg, Falkenberg

LÄS MER:Så blir framtidens kollektivtrafik: ”Kommer underlätta”

LÄS MER:Centern öppnar för en bandyhall: ”Bör byggas”

LÄS MER:Kungsbacka går emot ansökan om jättelik vindkraftspark: ”Vill inte chansa”

ANNONS