Arkivbild: Mats H Ljungqvist.
Arkivbild: Mats H Ljungqvist.

Riv inte Alléskolan

Vår vision är ett Medborgarnas och Kulturens Hus med konst, teater, utställningar, ungdomsaktiviteter, hantverk, café och inte minst, plats för vårt hembygdsmuseum, skriver Harry Johnson, ordförande för Nordhallands Hembygdsförening.

ANNONS
|

Alléskolan är uppförd med stor hantverksmässighet och med tidstypiska detaljer och har ett arkitekthistoriskt och kulturhistoriskt värde. Arkitekten, Åke Wahlberg, ritade på sin tid ett 60-tal olika skolor, den mest berömda är Sannaskolan i Göteborg som numera är byggnadsminnesförklarad.

Alléskolan är en av de få större byggnader som finns kvar i Kungsbacka idag från 1940-talet och den enda som är uppförd i rött tegel. Enligt kulturmiljöutredningen är den i mycket gott skick och väl värd att bevara. Den är dessutom en viktig del av stadens identitet.

Ett bevarande av byggnaden skulle innebära att Kungsbacka kommun skulle få en unik mötesplats. Där skulle kunna beredas plats för en mängd olika aktiviteter som det idag saknas lokaler för. Att ta den tillvara främjar också miljön och sparar på våra naturresurser.

ANNONS

Vår vision är ett Medborgarnas och Kulturens Hus med konst, teater, utställningar, ungdomsaktiviteter, hantverk, café och inte minst, plats för vårt hembygdsmuseum. På detta museum visas inte bara föremål upp, det är en plats för kulturhistorisk forskning om hela vår hembygd i norra Halland.

Kungsbacka kommun bör satsa på att bevara denna byggnad till kommande generationer. En stads identitet består inte av höga hus, restauranger, köpcentra och kommersiella aktörer, där måste även satsas resurser på andra värden.

Harry Johnson

Ordförande, Nordhallands Hembygdsförening.

ANNONS