Replik: Vittra Forsgläntan är en uppskattad skola

Våra senaste enkäter visar att 9 av 10 föräldrar skulle rekommendera skolan till andra och att lika många medarbetare skulle rekommendera den som arbetsplats, skriver debattörerna.

ANNONS

Svar till Maria Arkeby, Tankesmedjan Tiden, 8/9.

Frågan om friskolor är het i valrörelsen. Men debatten skulle bli mer konstruktiv om fler debattörer använde korrekt fakta. Maria Arkeby från Tankesmedjan Tiden skriver den 8/9 en insändare som innehåller en rad felaktigheter.

Att Vittra Forsgläntan ingår i Academedia stämmer dock. Det är en uppskattad skola som funnits i Kungsbacka i över 20 år. Våra senaste enkäter visar att 9 av 10 föräldrar skulle rekommendera skolan till andra och att lika många medarbetare skulle rekommendera den som arbetsplats. Andelen elever som når gymnasiebehörighet är hög år efter år. Att skolor som Vittra Forsgläntan skulle vara ett problem för Sverige är svårt att se.

Maria Arkeby skriver att tanken med friskolereformen var att öppna upp för skolor med annorlunda pedagogik. Vittras skolor är ett utmärkt exempel på just detta. Att en skola ingår i en koncern tillsammans med andra skolor innebär inte att de olika pedagogiska inriktningarna går förlorade.

Det stämmer naturligtvis inte heller att det är friskolor som väljer elever, även om det är ett påstående som ofta förs fram. Det vore att strida mot skollagen. I Sverige är det elever och föräldrar som väljer skola – tack vare friskolereformen. Alla som vill är varmt välkomna att söka till Vittra Forsgläntan.

Att Academedia skulle ha 118 000 medarbetare är inte heller sant, men där kanske Maria Arkeby bara råkat slinta på tangenterna. Cirka 18 000 är den korrekta siffran. Angående vinsten så var resultatet efter skatt 605 miljoner förra året, det allra mesta återinvesteras i Academedias verksamheter. Bland annat så har Vittra Forsgläntan nyligen fått en tillbyggnad med nya slöjd- och hemkunskapssalar.

Den utdelning som görs till ägare kan ses som ränta på pengar som de tidigare gått in med. Sedan 2016 har Academedias ägare investerat mer än 700 miljoner i företaget, vilket möjliggjort stora satsningar på våra utbildningar.

Till sist: att påstå att Vittra Forsgläntan och andra friskolor försöker locka elever med gymkort och glädjebetyg är att kraftigt underskatta landets föräldrar. Valet av skola görs inte lättvindigt och en skola måste ständigt leva upp till det förtroende man får. Det har Vittra Forsgläntan gjort sedan 2001 och vi tänker fortsätta att göra det i många år framöver.

Sandy Björnwall, rektor Vittra Forsgläntan

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör Academedia

LÄS MER:Med vinstuttagen vittrar skolsystemet sönder

LÄS MER:Skola utryms efter larm om mögel – eleverna får byta

LÄS MER:Hur vill Kungsbackas politiker höja läraryrkets attraktivitet?

ANNONS