Arkivbild.
Arkivbild.

Replik: Vi ska värna jordbruksmark och bygga nytt

Replik på Hur tänker ni centerpartister i Kungsbacka?

ANNONS
|

Att vi ska värna jordbruksmark och i största möjliga mån bygga nya bostadsområden på annan mark instämmer vi i.

När vi ska utveckla vår kommun så görs en rad avvägningar av olika intressen och så har skett även i det här fallet. En del av området är idag inom detaljplanelagt område, medan den andra delen är utom plan.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för nya bostadsområden och vi ser det föreslagna planområdet som en naturlig utveckling av Vallda, med närhet till kollektivtrafik, skola och förskolor. Inom planområdet föreslås även en ny livsmedelsbutik, något som vi välkomnar då vi vet att nuvarande butik inte har förutsättningar att utvecklas på befintlig plats. En ny affär skulle innebära att de som bor nära affären i Vallda idag, även framöver kommer ha nära till handel och service. Även de nya bostäderna kommer ha gångavstånd till affären, något som vi vet uppskattas av många som söker ny bostad.

ANNONS

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 19 mars att ”Lämna besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom planläggning”. Planläggning är en omfattande process där förslaget prövas och en rad myndigheter får möjlighet att yttra sig, däribland bland annat Länsstyrelsen och Trafikverket.

Fredrik Hansson (C) Kommunalråd

ANNONS