Rent vansinne att investera 700 miljoner kronor i en evenemangshall

Det finns bättre sätt att stödja föreningslivet i Kungsbacka än att bygga monument på Inlag, skriver Peter Söderberg (M), Stephan Philipson (M) och Franklin Eck (M) i en replik.

ANNONS

Svar till Roger Larsson, Kungsbackaborna, 20 mars.

Moderaterna är en bromskloss för arenan, skriver Roger Larsson (Kungsbackaborna) i Kungsbacka-Posten den 20 mars. Vad Roger Larsson har missat är att Moderaterna inte på något sätt motsätter sig en ny Arena. Däremot anser några av oss att Kungsbacka inte skall starta ett mastodontprojekt som kommer att belasta skattebetalarna många år framöver.

Vårt förslag till Arena kommer att erbjuda utrymmen för elitidrott, skolidrott och evenemang med läktarkapacitet inomhus för 3 000 personer, en fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser med möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser. Dessutom föreslår vi att föreningarna bereds möjlighet att bedriva kiosk, café och kanske också mat. Men den Arena som vi vill förorda kommer att kosta mindre än hälften av det jätteprojekt som en del partier förordar.

Vi vill begränsa kostnaden för Arenabygget till 300 miljoner kronor – redan det en betydande summa för vår kommun i dessa tider. Att Kungsbacka med sin närhet till Göteborg skulle investera över 700 miljoner kronor i en evenemangshall är enligt vår uppfattning rent vansinne. Det finns andra och bättre behov att tillfredsställa i kommunen än att driva och underhålla en jättearena. Det finns bättre sätt att stödja föreningslivet i Kungsbacka än att bygga monument på Inlag.

Att Roger Larssons parti förordar en det största alternativet är inte förvånande. Det låter ju tillvänt och bra – men de behöver inte ta ansvaret inför skattebetalarna i Kungsbacka. Inte i dag och knappast i framtiden.

Peter Söderberg (M)

Stephan Philipson (M)

Franklin Eck (M)

ANNONS