Stadshuset i Kungsbacka.
Stadshuset i Kungsbacka.

Rektorerna har ett omöjligt uppdrag

Under budgetdebatten inför innevarande år var vi Socialdemokrater helt överens med de styrande att 2024 skulle bli ett mycket osäkert år.

ANNONS
|

Det var svårt att sia om framtiden och hur det ekonomiska läget i omvärlden skulle slå mot vår kommun. Därför föreslog vi i vår budget en pott som skulle kunna användas där den bäst behövdes. En pott om 39 miljoner. Den moderatledda alliansen sa nej till detta. Nu ser vi hur väl dessa 39 miljoner hade behövts. Särskilt inom verksamheterna i Förskola & Grundskola.

Vi Socialdemokrater ser att flera av de rektorer som ska få budget i balans i Kungsbacka idag har ett näst intill omöjligt uppdrag. Budgeten ska hållas och skollagen ska följas. Dessutom ska det råda en god arbetsmiljö, arbetstiden ska hållas samtidigt som att både elever och personal ska ha ett bra välmående.

ANNONS

Det har genomförts flera risk- och konsekvensanalyser på grundskolor i Kungsbacka kommun. I flera av dessa går det att läsa att många verksamheter ser stora och allvarliga risker under 2024. Detta hade kunnat avhjälpas.

Självklart är risk- och konsekvensanalyser av yttersta vikt för politiken. De visar hur politiska beslut påverkar hela kedjan genom olika chefsled, till lärare och slutligen till eleverna. Det borde vara självklart att intresset för dessa analyser är högt. Om man inte tar del av dessa på ett systematiskt sätt blir det svårt att förändra och förbättra för Kungsbackas elever i framtiden.

Hade alliansen med Moderaterna i spetsen sagt ja till vårt budgetförslag förra året så hade de ekonomiska förutsättningarna för Kungsbackas elever sett helt annorlunda ut. Risker och allvarliga konsekvenser varit mindre. Med stor sannolikhet hade vi sluppit klasser med elevantal kring 30 elever eller fler.

För några veckor sedan togs budgeten för 2025. Även då ville Socialdemokraterna göra större satsningar på kommunens elever. Även detta röstades ner.

Uppenbarligen ser inte den moderatstyrda alliansen på de risker som nu rapporteras på samma sätt som Socialdemokraterna gör. Som opposition ser vi med förundran på hur lite ansvar politiken tar i budgetbesluten och i stället fortsätter upprepa att det är rektors eget ansvar att lösa budget i balans. Oavsett vilka politiska och ekonomiska förutsättningar som ges. De förutsättningar som ges måste vara i proportion till uppdrag, risker och konsekvenser. De förutsättningarna kan ges idag. Men då måste viljan finnas.

ANNONS

Magdalena Sundqvist, Kommunalråd i opposition (S)

Johan Tolinsson, Andre vice ordförande, nämnden för Förskola & Grundskola (S)

ANNONS