Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Kent Eng

Regeringens nedskärningar på utbildning är ohållbara

Den nedmontering av kunskapslyftet som högerregeringen nu inlett riskerar både att skapa utslagning och slå hårt mot kompetensförsörjningen, skriver Åsa Westlund (S), Jennie Nilsson (S), Adnan Dibrani (S) och Aida Birinxhiku (S).

ANNONS
|

Vi befinner oss i en orolig tid. Arbetsförmedlingen varnar för stigande arbetslöshetssiffror. Värst blir det i branscher där många brukar få sitt första jobb, vilket ökar risken för att fler fastnar utanför arbetsmarknaden. Det är i det här läget som den nya högerregeringen skär ner på möjligheten till utbildning och omställning i budgeten. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard i jämförelse med år 2022. En rad lärosäten runtom i landet drabbas av nedskärningar.

Vårt Sverige kan bättre än så. När vi socialdemokrater tog över regeringsmakten år 2014 initierade vi ett kunskapslyft för kompetensförsörjning och bättre möjlighet till utbildning i hela landet. Vi byggde ut antalet utbildningsplatser inom Komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan. Kunskapslyftet motsvarade år 2022 över 160 000 utbildningsplatser, vilket har varit helt avgörande för att stärka kompetensförsörjningen i runtom i landet.

ANNONS

Den nedmontering av kunskapslyftet som högerregeringen nu inlett riskerar både att skapa utslagning och slå hårt mot kompetensförsörjningen, inte minst i sektorer som är helt avgörande för att möta vår tids stora utmaningar. Det är nu vi måste utbilda för att möta klimatkrisen. Exempelvis ökar behovet av att anställa inom hållbara transporter, elektrifiering och nya batterifabriker. Fler vill utbilda sig, inte minst som en följd av omställningsstudiestödet.

Regeringens nedskärningar på utbildningsområdet är både ohållbara och sällsynt dåligt timade. I vårt budgetförslag föreslår vi därför över en miljard mer än regeringen på utbildning och omställning, vilket totalt motsvarar ungefär 20 000 utbildningsplatser:

  • 1 miljard kronor till anslaget för vuxenutbildning, vilket skulle motsvara cirka 17 400 utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux.
  • 104 miljoner kronor till yrkeshögskolan, som behöver fortsätta byggas ut istället för att skäras ner. Satsningen motsvarar cirka 1 400 utbildningsplatser.
  • Vi avvisar regeringens nedskärningar på 12 lärosäten runtom i landet och återför medel på totalt 81 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 1 000 helårsplatser runtom i landet.

När ekonomin går mot sämre tider behövs fler utbildningsmöjligheter, inte färre. Därför säger vi nej till regeringens nedskärningar på kunskapslyftet och föreslår istället satsningar som stärker kompetensförsörjningen och skapar möjligheter till fler jobb i framtiden. Vårt Sverige kan bättre.

Åsa Westlund (S), vice ordförande utbildningsutskottet

Jennie Nilsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Aida Birinxhiku (S)

LÄS MER:Så mycket tjänar toppolitikerna i Kungsbacka

LÄS MER:Här är Kungsbackas mäktigaste personer 2022

LÄS MER:Ny debatt om supersjukhus i Falkenberg: ”Ödesfråga för framtiden”

ANNONS