Regeringens budget gör Sverige svagare, menar insändarskibenterna.
Regeringens budget gör Sverige svagare, menar insändarskibenterna. Bild: Nils Petter Nilsson

Regeringens budget gör Sverige svagare

Sverige befinner sig i ett svårt läge i en orolig omvärld.

ANNONS
|

I en tid när mycket går bakåt skulle vi behöva stärka välfärden, öka jämlikheten och investera i den gröna omställningen. Den blåbruna regeringen gör det rakt motsatta. Man lägger en kortsiktig budget som inte rår på framtidens utmaningar vare sig det gäller att sänka utsläppen eller klara välfärden. Det är en budget som gör Sverige svagare.

Att Ulf Kristerssons regering nu svart på vitt har visat att man inte når miljö- och klimatmålen är illa nog, men dessutom lämnar han sjukvården, omsorgen och skolan därhän. I en tid när det är viktigare än någonsin att varje barn klarar skolan presenteras en politik som innebär att bland annat att barn i behov av stöd inte kommer få det och att sjuka och äldre kommer att lämnas utan den vård och omsorg de behöver.

ANNONS

I en akut klimatkris väljer regeringen alltså att aktivt öka utsläppen och dra ner på anslagen till såväl miljö och natur som klimatanpassning. Trots att vägar rasar av stora vattenmängder och hela samhällen skadas så ökar man vårt beroende av fossila bränslen. Bränslen som vi riskerar köpa från skurkstater och som förutom att förtrycka mänskliga rättigheter också tvingar upp svenska konsumenters drivmedelspriser.

För Hallands del innebär de neddragningar som regeringen vill göra bland annat att övergången till elbilar bromsas genom den nu definitivt borttagna klimatbonusen och att länsstyrelsens möjligheter att arbeta proaktivt med klimatanpassning i länet begränsas.

Den gröna omställningen är vår tids stora samhällsomvandling. Gör vi den rätt kommer Sverige stå stark och klara av såväl klimatkrisen som den ekonomiska krisen. Det är ett samhälle som inte bara ställer om – utan som faktiskt bygger ett bättre samhälle med tusentals nya jobb, en robust välfärd och med skyddsnät som fungerar.

JANINE ALM ERICSON (MP) Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson

JAN RIISE (MP) Riksdagsledamot, MP Halland

ANNONS