Arkivbild: Stefan Samuelsson.
Arkivbild: Stefan Samuelsson. Bild: Stefan Samuelsson

Regeringen måste satsa på Hallands infrastruktur

Om inte vi får fler spår riskerar vi i framtiden att behöva minska antalet pendeltåg till Göteborg då fjärrtågen alltid har företräde, skriver Monica Neptun (L) och Tommy Rydfeldt (L).

ANNONS

Trafikverket har på regeringens uppdrag lämnat fyra förslag på att bygga höghastighetståg i Sverige som de flesta underkänner då man för att hålla sig inom regeringens ram på 205 miljarder, i 2017 års priser, varit tvungen att banta projektet.

Förslaget innehåller en massa osäkerhetsfaktorer. En omräkning till priser tänkbart startår, och om man jämför liknande projekt i Europa, ligger snarare kostnaden en bra bit över 500 miljarder

Den vanligaste tågresenären är en person som tar sitt lokala eller regionala tåg till arbete, utbildning eller nöje och gynnas inte av höghastighetståg.

Ett antal av de miljarder man är beredda att lägga på höghastighetståg skulle staten behöva investera i ett växande Halland.

ANNONS

För Kungsbacka är fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg viktigast. En förutsättning för att tågtrafiken ska kunna utvecklas på Västkustbanan.

Idag kan åtta tåg gå från Kungsbacka till Göteborg per timma. Tunneln i Varberg och västlänken ökar kapaciteten något men om inte vi får fler spår riskerar vi i framtiden att behöva minska antalet pendeltåg till Göteborg då fjärrtågen alltid har företräde. Med fyra spår kan de köra om långsammare tåg.

Det är dock viktigt att man noga tittar på hur ett sådant projekt ska genomföras. Kan de fyra spåren sluta vid Hede station? Om spåren ska gå igenom Kungsbacka måste påverkan på befintlig bebyggelse bli minimal och inte skapa nya barriärer. Det är viktigt att Kungsbacka kommun är aktivt i det arbetet och tar fram alternativ.

Monica Neptun (L)

Kommunalråd Kungsbacka

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland

ANNONS