Monica Neptun (L) och Tommy Rydfeldt (L).
Monica Neptun (L) och Tommy Rydfeldt (L). Bild: Privat

Rätt för kommunen att anställa läkare

Ungefär 30% av sjukvården i Kungsbacka utförs av kommunen. Främst inom Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.

ANNONS
|

Inte minst överförandet av hemsjukvården till kommunen har skapat en diskussion om kommunerna inte skulle behöva anställa egna läkare. Både i verksamheten och som medicinskt ansvariga. Idag får man inte det utan alla läkare måste komma från regionen eller vårdbolag de har avtal med.

Tidigare socialministern Lena Hallengren (S) var direkt negativ till att ge kommunerna denna möjlighet.

Nu är det ny regering med annan syn på frågan.

Därför har en utredare fått i uppdrag att:

• Analysera och redogöra för kommunernas nuvarande förutsättningar att anlita läkare på regionernas bekostnad och effektiviteten i nuvarande system.

• Föreslå en ordning där kommuner kan anställa läkare.

ANNONS

• Analysera och föreslå åtgärder för hur det ska bli mer attraktivt för läkare och andra relevanta legitimerade yrkesutövare att arbeta i den kommunala hälso- och sjukvården.

Det här var en fråga som Barbro Westerholm (L), själv läkare, drev hårt. När nu inte Barbro finns ibland oss längre känns det bra att de frågor hon drev lever vidare och kan bli verklighet.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Monica Neptun (L)

1:e vice ordförande Nämnden för Vård & Omsorg

ANNONS