Genrebild.
Genrebild. Bild: Anders Holmer

Priset för att ta i med hårdhandskarna

Alla som har någon kunskap om kriminologi och beteendevetenskap vet att det viktigaste för att förhindra att ungdomar blir kriminella är ökad trygg vuxennärvaro där ungdomarna befinner sig.

ANNONS
|

I skolan, på ungdomsgårdar och föreningsliv behövs goda vuxenförebilder som stöd för ungdomar att utvecklas till ansvarstagande medborgare.

Men i stället för ökade statliga bidrag till skolor och föreningsliv minskas det statliga stöd som behövs för att bekosta elevassistenter, behöriga lärare och ungdomsledare. Risken att barn hamnar i kriminalitet ignoreras - varför? Eftersom effekten inte genast kan urskiljas. Man säger att man ska få bukt med kriminaliteten men antalet fängelsedömda har ökat. Därför råder nu brist på anstaltsplatser. Och värre lär det bli.

Ökningen av antal fängelsedömda, höjda straffsatser och nya kriminaliseringar kostar. En plats på en anstalt kostar i snitt drygt 3700 kr per dygn. Det finns nu cirka 9000 anstaltsplatser i Sverige. Med full beläggning kostar dessa kriminalvårdsplatser 33 300 000 kronor per dygn. Det gör 12 154 500 000 kronor om året. Därför planerar kriminalvården att TREDUBBLA antalet anstaltsplatser. Med samma penningvärde som nämnda beräkningar skulle det kosta 99 900 000 kr per dygn, och 36 463 500 000 kronor om året. Siffrorna svindlar!

ANNONS

För att finansiera detta passar Tidö-regeringen på att sänka skatterna och öka försvarsutgifterna utan like. Eller hur var det nu?

Tidö-partierna menar att det är så de ska minska kriminaliteten och få slut på gängvåldet. Men är det verkligen möjligt?

Jo, polisen lyckas nu utreda fler grova våldsbrott och fler blir dömda. Men sannolikt beror det främst på att polisen fått bättre arbetsmetoder. Men när ledare inom gängmiljön hamnar i fängelse följer instabilitet och ökat våld i gängen när efterträdare gör upp om platser i hierarkin.

Med minskade statsbidrag till skolan sägs skolpersonal upp. I skolor där många elever har stödbehov blir undervisningen lidande, både för dessa barn och för andra barn när undervisningen störs. Utan gott vuxenstöd kommer stökiga elever bli mer utagerande och riskerar sugas upp i kriminalitet.

Tidö-regeringen tar i med hårdhandskarna. De påstår att detta minskar kriminaliteten. Men det är ett spel för gallerierna, ett spel för att övertyga allmänheten. Möjligen imponerar detta på kort sikt på väljarna, men färre trygga vuxna i skolorna minskar inte kriminaliteten. Det gör inte de astronomiska summor de lägger på nya anstaltsplatser heller.

Bert Öjerskog (V) Kungsbacka, nämndeman vid Varbergs tingsrätt

Ingela Svenson (V) Varberg, kammaråklagare eremita

ANNONS
ANNONS