En kartläggning visar att barn och unga anser att utbildning om porr, samtycke, och sex är viktigt, skriver insändarskribenten.
En kartläggning visar att barn och unga anser att utbildning om porr, samtycke, och sex är viktigt, skriver insändarskribenten. Bild: Lisa Thanner

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan 1945. Skolans läroplaner tar numera upp hur pornografi påverkar våra barn. Nu måste vi arbeta praktiskt så att flickors rättigheter skyddas.

ANNONS
|

Att skydda kvinnors rättigheter har ett brett stöd över hela världen. I Sveriges nationella strategi över hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra, framgår att porrens beskrivning av kvinnor ska motverkas. Den 1 juli 2022 ändrades läroplanerna så att skolans undervisning ska vara kritisk till porrens våldsinslag, förnedring av kvinnor och brist på samtycke.

Barnombudsmannens kartläggning (2020–2021) av porrens inverkan på barn och unga visar att en majoritet av unga 13–16 år inte har konsumerat porr under det senaste året. Men en del gör det och vissa konsumerar mycket. Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt: pojkar söker tidigare upp porr på internet och ser på porr i mycket högre grad än flickor. Pojkars inställning är mer positiv än flickors och det finns ett samband mellan porrkonsumtion och olika problembeteenden som sexuellt våld bland pojkar och utsatthet för sexuellt våld bland flickor.

ANNONS

Porr kan påverka både sexuella fantasier och beteenden. Porren kan flytta gränser så att vi tror att sex ska vara som i filmerna. Mannen ska vara dominant och kvinnan ska ställa upp på allt.

Av kartläggningen framgår att barn och unga anser att utbildning om porr, samtycke, och sex är viktigt för att motverka porrens negativa effekter.

Vi zontor uppmanar därför ansvariga inom skolorna att möta våra ungdomars behov av en bra sex- och samlevnadsundervisning. Alla föräldrar bör prata med sina ungdomar om hur en bra relation ska vara. Tillsammans måste vi motverka porrens skadliga påverkan och skydda och stärka våra barn och unga.

Sonja Schough

President i Kungsbacka Zontaklubb

ANNONS