Agnetha Ernegård i Kungsbacka framtidsparti kräver att politikerna i nämnden för vård och omsorg agerar.
Agnetha Ernegård i Kungsbacka framtidsparti kräver att politikerna i nämnden för vård och omsorg agerar. Bild: Mats H Ljungqvist

Politiker i nämnden – när skall ni ta ert ansvar?

Ert ansvar är att se till att våra boenden sköts efter de direktiv som givits, att de avtal som ni ingått med privata vårdgivare följs.

ANNONS

På kommunens hemsida står det: Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för omsorg och vård till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Tycker ni att ni kan stå upp för det? Det gör inte undertecknad. När jag läser om att Vardaga återigen misskött sina åligganden gentemot våra boende undrar jag, vad håller ni på med?! Nu har det inkommit 29 olika händelser från sommaren på Ekhaga och en lex Sarah-rapport har skrivits. De boende har fått ligga med intorkad avföring, stopp i katetrar, inte fått medicin i tid samt viss personal varit outbildad! Vad gör ansvariga politiker och förvaltningen? Jo, ansvarig för kommunens hemsjukvård erkänner att det funnits brister hos Vardaga även innan sommaren. Då undrar jag varför man inte redan då reagerade? En utredning startades upp gällande Kolla i våras, efter att de haft ett stort antal covid avlidna, i samband med detta granskas övriga boenden som Vardaga har avtal med i kommunen. Är det inte dags att avsluta samtliga avtal som man ingått med Vardaga? Visst kommer det att kosta, men är inte våra vårdtagare/boende värda att få det som utlovats och få en omvårdnad värd sitt namn? Jag hoppas den dagen kommer när ni själva ligger med intorkad avföring, inte fått era mediciner på utsatt tid, har outbildad personal som skall se till er, att ni då tänker tillbaka hur ni misskötte ert uppdrag. Eller så står ni upp för det ni utlovat och kan känna ett inre lugn. Ett råd är annars att ni i nämnden avgår och att vi får kompetenta politiker i nämnden som vågar, vill och kan sätta ner foten!

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS