Det är oerhört viktigt att skolköken tar ansvar för elevernas välmående, skriver insändarskribenten.
Det är oerhört viktigt att skolköken tar ansvar för elevernas välmående, skriver insändarskribenten. Bild: Per Anger

Planera för en växtbaserad hösttermin i Kungsbacka

De nya nordiska näringsrekommendationernas huvudbudskap blir att äta mer växtbaserat och mindre kött. Kostråden ligger nu på offentlig remiss och börjar gälla i sommar.

ANNONS

För klimatet, miljön och elevernas hälsa är det av allra högsta vikt att skolorna i Kungsbacka redan nu börjar planera för växtbaserad mat till hösten.

De nya nordiska näringsrekommendationerna finns på Livsmedelsverkets hemsida. Att äta mer växtbaserat och mindre kött har enormt många fördelar. Det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Det bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser, vattenförbrukningen och markanvändningen.

Det är oerhört viktigt att skolköken tar ansvar för elevernas välmående och för vår gemensamma planet genom att byta ut animalier mot näringsrika alternativ som bönor, linser, nötter och tofu. Framtidens mat är växtbaserad – det är billigt, enkelt, gott och smart!

Jonas Norberg

ANNONS