Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Tobias Kjellberg

Oroande nattminskning inom hemtjänsten

Inför planerna att kraftigt reducera antalet nattarbetande personal inom hemtjänsten i Kungsbacka, känner vi Sverigedemokrater en stark oro.

ANNONS
|

Denna drastiska minskning riskerar att allvarligt underminera kvaliteten på omsorgen för våra äldre och sätta oacceptabel press på vår personal. Det är skrämmande att dessa beslut har fattats utan att en omfattande riskanalys tydligt har presenterats för att utvärdera de potentiella konsekvenserna för både omsorgstagare och personal.

Minskningen av nattarbetare och införandet av fler singelbemannade bilar presenteras som ett sätt att öka effektiviteten. Dock måste vi fråga oss till vilket pris denna effektivitet uppnås.

Befintlig personal riskerar inte bara omplaceras till arbetspass som är mindre önskvärda, utan står även inför valet att behöva acceptera en lägre lön.

En effektivisering får aldrig ske på bekostnad av omsorgens kvalitet eller säkerheten för de anställda. Att säkerställa att personalen har det stöd och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt bör vara av yttersta prioritet.

ANNONS

Trots försäkringar om att vårdtagarna inte kommer att påverkas av förändringarna, kvarstår frågan hur denna minskning i personal faktiskt kommer att påverka den tid och uppmärksamhet som kan ägnas åt varje enskild omsorgstagare. Tillsyn via trygghetskamera kan visserligen vara ett värdefullt komplement, men det kan inte ersätta den mänskliga kontakten och den personliga omvårdnaden inom omsorgsverksamheten.

Vi Sverigedemokrater står fast vid att beslut som rör vården och omsorgen måste prioritera omsorgstagarnas välbefinnande och personalens arbetsförhållanden. Den politik som nu förs försämrar dessa aspekter och är inte bara oansvarig utan också oacceptabel. Vi måste värna om en hög standard på omsorgen och säkerställa att personalen har de förutsättningar som krävs för att leverera denna omsorg.

Stefan Jägnert

Gruppledare

Sverigedemokraterna Kungsbacka

ANNONS