Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Tobias Sandblom

Nu börjar utvecklingen (förstörelsen) i Onsala

Mark- och miljööverdomstolen handläggare kan i skydd av sitt ämbete besluta om att skyddsklassade, artskyddade djur får sätta livet till för att en väg skall byggas i Onsala.

ANNONS
|

Samhällsnyttan är viktigare än mångfalden i naturen. Så har det låtit sen industrialiseringen i världen. Människan har utrotat många djurarter. Det konstiga är att myndighetspersoner fortfarande idag gör samma brott. Så alla ni som struntar i det levande, och vill köra era halvmiljonbilar på vägarna; Ni kan köpa plastfåglar att spika upp i träden och slänga några gummigrodor i bäcken. Sen kan ni ladda ner djurläten på datorn, och uppleva en artificiell natur.

Exploateringen av Onsalas fjordsida trycker på. Nytillkomna markägare som ser miljonerna fylla kistorna ser en chans att bebygga mark ner mot fjorden. Kommunen har från ca 50-talet medverkat till att strand och nära strandområden förstörts genom beviljade bygglov.

ANNONS

När jag flyttade hit på 50-talet, så var det mest sommarstugor. Då blev man bortkörd av göteborgare när man lekte på stränderna. Kommunen har varit slapphänt med exploateringen av Onsala fjordsida. Det finns bara några få öppna hagar och fält kvar. Här finns våtmarker, bäckar och träddungar. Det behövs för framtidens generationer i naturupplevelser och rekreation. Inte minst centralortens innevånare.

Jag har promenerat från Gottskär till Forsbäck. En sträcka på ca sex kilometer. Många dåliga sumpiga platser. Många privata bryggor. Skyltar med passage tillåten. Badhytter med möbler på stranden för att markera revir. På flera ställen kommer man inte fram alls. Avspärrat. Bara några få badplatser på hela sträckan. Nu måste politikerna tänka ett steg fram vad det gäller exploateringen på fjordsidan.

"VI ÄR MÅNGA"

LÄS MER:Framgång för nya Onsalavägen: ”För oss närmare byggstart”

ANNONS