Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Nu är det dags att sätta ner foten

I kommunbudgeten för 2024, kan man läsa under Alliansens skrivelse, ”Runt om i Sverige ser vi nu hur lågkonjunktur och inflation tvingar många kommuner till nerskärningar och kortsiktiga besparingar. Så icke i Kungsbacka”.

ANNONS
|

Men så kommer verkligheten, vilket innebär att det inom Vård & Omsorg nu skall skäras o sparas. Det på bekostnad av våra omsorgstagare, men även anhöriga drabbas.

Jag vill att ni som idag betalar för ”omsorg” tänker på vad det innebär. Redan nu är det många som känner ensamhet och den kommer inte att bli mindre. Svångremmen dras åt gällande till exempel insatser på natten, där många idag känner en trygghet i att någon tittar till dig.

Kameraövervakning kan i vissa fall vara till hjälp men inte alltid. När man blir äldre kommer oron ofta på natten och då hjälper det inte alltid att en kamera tittar till dig. Detta är något var och en som har omsorg själv skall få bestämma, då det har med integritet att göra. Även antalet tillfällen för duschar och möjligheten att känna välbefinnande kommer att bli färre. Forskning visar att beröring har positiva effekter på välbefinnandet hos både äldre och svårt sjuka.

ANNONS

Text taget från Socialstyrelsens rekommendationer; ” Personlig hygien ska ge välbefinnande och avlägsna smuts och andra föroreningar. Att vara ren och lukta gott ger också en ökad självkänsla”. Något att tänka på, då det kanske kommer krävas vårdplatser till omsorgstagare med oro och ångest.

Något som jag vill uppmärksamma alla sammanboende, närstående och vänner på är att ni nu genom dessa beslut som Alliansen tagit i Vård & Omsorg har skyldighet att bistå med skötsel av hushåll. De flesta som idag betalar för denna omsorg är äldreäldre. Deras vuxna barn är inte barn de är säkert 50+ eller själva pensionärer. Hur tänkte ni här? Antagligen inte alls. Jag skulle vilja se er som var med och tog dessa beslut nämnden, då de flesta av er är 50+ ställa upp på kravet om att handla, städa laga mat mm. Det låter på er som de med omsorg skall vara tacksamma för vad de får. Men det är inget de får, de betalar för omsorgen. De har dessutom betalt skatt i hela sitt liv. Skall de då inte få ett fint och skönt åldrande?

Ordförande och högst ansvarig för dessa förändringar är Hravn Forsne som säger; ”Vi ser detta som en nödvändig del i att säkra vård & omsorgen för framtiden”.

ANNONS

Undertecknad undrar om du och övriga i nämnden (som röstade på dessa förändringar) inser att med dessa beslut förbereder ni för er egen ”framtid”. Forsne säger också ”Vi behöver jobba på ett annorlunda sätt”.

Kungsbacka Framtidsparti förstår att ni i Alliansen redan glömt vad som utlovades i kommunbudgeten. Det sätt ni nu valt att försämra delar inom Vård & Omsorgen, är inte värdigt våra invånare varken idag eller i framtiden.

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS