Bostadsbyggandet minskar kraftigt, enligt insändarskribenten.
Bostadsbyggandet minskar kraftigt, enligt insändarskribenten. Bild: Tony Balogh

Nästan var tredje ny bostad överklagas i Kungsbacka

Bostadsbyggandet minskar kraftigt. Skenande materialpriser, kraftigt höjda räntor och fallande bostadspriser väntas halvera antalet påbörjade bostäder jämfört med 2021. Trots stort behov överklagas nästan var tredje ny bostad i Kungsbacka.

ANNONS
|

Det visar en kartläggning av överklagande av detaljplaner som Fastighetsägarna tagit fram med SKR och Byggföretagen. Att så många bostäder överklagas redan på detaljplanestadiet gör att bostadsbyggandet försenas och fördyras. Ofta i onödan – hela 80% av ledtiderna hos mark- och miljödomstolarna går till överklagandemål som inte leder till någon förändring av detaljplaner! Dessa delar av samhällsbyggnadsprocessen måste ses över. Vi föreslår regeringen:

• Förenkla hanteringen enligt miljöbalken. Öka möjligheterna till avvägningar. Idag krockar plan- och bygglagen med miljöbalken. Förtydliga vad som gäller, harmonisera regelverken och ge större utrymme för avvägningar mellan olika intressen.

• Domstolarna ska inte ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag, om de inte är uppenbart bristfälliga. Den vanligaste anledningen till att överklagade detaljplaner upphävs, är att domstolen bedömer att det saknas tillräckliga utredningar eller underlag. Tydliggör att kommuners utredningar och underlag i planärenden endast får ifrågasättas om de är uppenbart bristfälliga.

ANNONS

• Inför tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden. Handläggningen av överklagade plan- och byggärenden tar allt längre tid. Se över styrning och uppföljning av domstolarnas arbete.

• Detaljplaner som upphävs av domstolen ska inte behöva tas om från början. Förtydliga i Plan- och bygglagen vad som händer då en detaljplan upphävs. Enligt praxis bör det räcka att göra om vissa delar av planprocessen.

Förutsägbarheten måste öka och tiden för överklagandeprocessen måste minska. Regeringen bör snarast börja utreda konkreta förändringar. Våra fyra förslag är en bra början.

Linda Siverbo

Näringspolitiskt ansvarig för Göteborgs kranskommuner

Fastighetsägarna GFR

LÄS MER:Krögarnas glädjebesked: ”Baren blir kvar”

LÄS MER:Strulet som försenat klassiska pizzerian

ANNONS