När visionen inte stämmer med verkligheten

Den 21 mars har Nämnden Vård Och Omsorg möte där den privata aktören Vardagas fortsatta verksamhet i Kungsbacka avgörs. Vi Sverigedemokrater kommer noggrant följa upp hur verksamheten varit.