När sunda förnuftet får råda

Vi Sverigedemokrater (SD) anser det viktigt att förvalta våra skattemedel så förnuftigt och effektivt som möjligt.

ANNONS
|

SD har fått många frågor hur vi ställer oss till externa utförare inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Detta efter att SD ville avveckla den privata aktören Vardagas drift av äldreboendena Ekhaga och Vickan.

Sverigedemokraterna har inget principiellt emot privata aktörer om de utan att göra avkall på kvalitet på vård, omsorg för omsorgstagarna samt arbetsmiljön och villkor för personal, kan:

• utföra vård och omsorg bättre men till samma kostnad som kommunal verksamhet eller

• minst lika bra vård och omsorg till lägre kostnad eller

• bättre vård och omsorg till lägre kostnad

Om verksamheten uppfyller något av ovanstående krav så har SD inget emot privata företag eller om verksamheten drivs med intraprenad.

ANNONS

Detta ska inte sammanblandas med företaget Vardagas drift av Ekhaga äldreboende. Detta ville SD avveckla pga återkommande allvarliga brister i omsorgen av de äldre. Vi beklagar att det inte blev så när Nämnden Vård och Omsorg beslutade om fortsatt drift.

Om man i framtiden tar ställning för privata aktörer eller intraprenad så får man också väga in att kommunen alltid är ytterst ansvarig för verksamheten och har högt ställda krav på kvalitet på vård, omsorg och arbetsmiljö vilket fortlöpande måste säkerställas.

Hittills har omsorgsförvaltningen anlitat revisionsbyrån Qvalify för att kontrollera Vardaga. Detta är en kostnad för kommunen som ökat från 0 kr för år 2022, till 71 268 kr år 2023 och 97 583 kr för år 2024 (endast januari-mars). En extern revisionsbyrå kan också komma att ställas inför en intressekonflikt om de upptäcker så stora brister hos den privata vård- och omsorgsaktören, att kontraktet måste avslutas. Då har inte heller revisionsbyrån fortsatta uppdrag.

Per Hoel, SD, ledamot Nämnden Vård och Omsorg

ANNONS