Ola Billing, Mathias Bjerstaf och Christian Lundqvist i Medborgerlig samling.
Ola Billing, Mathias Bjerstaf och Christian Lundqvist i Medborgerlig samling.

MED sikte på Hallands lägsta skatt

Vi i Medborgerlig Samling går till val på att sänka skattesatsen i Kungsbacka till under genomsnittet av halländska kommuner den kommande mandatperioden. På sikt skall Kungsbacka ha lägst skattesats!

ANNONS

Kungsbacka kommun gjorde ett positivt resultat på 465 miljoner kronor år 2021. En av anledningarna till det fina resultatet rapporterar kommunen är ökade skatteintäkter, de "erkänner" alltså att skatteuttaget från medborgarna är alldeles för högt. Kommunalskatten skulle behöva sänkas! De politiker vi har idag verkar dock inte anse det, de kommer alltid att tycka att det behövs mer pengar för att "säkra verksamheterna". Att "verksamheterna" kan bestå i att slösa pengar på arenor eller fallskärmar till avpolletterade kommunalråd talar de dock tyst om.

Medborgerlig Samling vill öka din frihet och minska politikernas inflytande över ditt liv, Genom att ha som övergripande mål att sänka skatten och låta dig i högre grad bestämma över dina egna pengar tar vi makt från politikerna och ger tillbaka till den som borde ha makten, d v s du.

Vi i Medborgerlig Samling går till val på att sänka skattesatsen i Kungsbacka till under genomsnittet av halländska kommuner den kommande mandatperioden. På sikt skall Kungsbacka ha lägst skattesats!

Den skattelättnad som vi siktar på till att börja med, 1 kr, skulle ge medianinkomsttagaren i kommunen ca 3 600 kr mer i plånboken varje år. Detta skulle vara mycket välkommet i dessa tider av hög inflation främst orsakad av de senaste regeringarnas misskötsel av energipolitiken. Vi tror inte att dagens problem kan lösas av de politiker som skapat dem utan det behövs nya krafter!

Att minska skattesatsen med 1 kr och låta folk få behålla mer av sina intjänade pengar skulle innebära minskade intäkter för kommunen med ca 236 miljoner kr, något som ligger väl inom ramen för de senaste årens resultat för kommunen. Lägg därför rösten på Medborgerlig Samling i valet och visa att du, som vi, anser att du har större rätt till dina pengar än vad kommunens politiker har.

Ola Billing

Mathias Bjerstaf

Christian Lundqvist

Medborgerlig samling

ANNONS