Mat till äldre – så viktigt är det

Klipp ur Nordiskt Välfärdscenters material, ett material som rika Kungsbacka kommun tydligen inte läst.

ANNONS
|

FYRA HÖRNPELARE FÖR ETT GOTT ÅLDRANDE

Om forskningen råder det stor samstämmighet om att fyra faktorer har särskild betydelse för ett gott åldrande. Dessa är

• fysisk aktivitet

• bra matvanor

• social gemenskap

• meningsfullhet

Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Precis som för resten av befolkningen är det viktigt att äldre personer äter regelbundet och att måltiderna är varierade.

Social gemenskap – att känna sig delaktig och kunna påverka – är grundläggande för en god hälsa. Det är betydelsefullt, både för individen och för samhället.

Kommande demonstrant

ANNONS
ANNONS