Genrebild.
Genrebild. Bild: Nettan Kock

Målmedvetet arbete med utveckling i sjukvården

Att sjukvården har stora utmaningar med kompetensförsörjning är välkänt. Det råder brist på personal i både regioner och kommuner i hela Sverige.

ANNONS
|

I Region Halland har vi genom nya arbetsmetoder kunnat ge kvalitativ och tillgänglig vård under många år med de resurser som finns. Detta samtidigt som befolkningstillväxten varit hög och den medicinska utvecklingen gått fort.

Tack vare en långsiktig, klok och ansvarsfull hantering av ekonomin under många år av borgerligt styre i regionen, har pengar fonderats för att renovera lokaler för hälso- och sjukvården. Region Halland har en god och stabil ekonomi jämfört med många andra regioner.

För att främja kompetensförsörjning har många åtgärder vidtagits: lönesatsningar på dygnet runt vården, 100% ob-tillägg, fria arbetsskor, friskvårdsbidrag på 2500 kr och sänkt veckoarbetstid för att nämna några. Framgent kommer mer behöva göras, men vi har inte suttit passiva i båten som (S) försöker beskriva. Beslutet att reducera antalet inhyrd personal är för att fast anställd personal ska komma i första rummet. Tillsvidareanställd personal ska få de bästa schemat, känna sig trygg med sina kollegor och få en bra lön.

ANNONS

Vi i Centerpartiet vill att hälso- och sjukvården ska ha en god kvalité och finnas nära dig som hallänning. Kommunerna och Region Halland behöver jobba gemensamt för att skapa en sammanhållen vård för oss invånare och vi har tillit till professionens utvecklingskraft och förmåga. Genom en god arbetsmiljö för medarbetarna så skapas också god vård till patienterna.

Fredrik Hansson (C) Kommunalråd

Christian Lidén (C) Ordförande Hallands Sjukhus

ANNONS