Arkivbild.
Arkivbild. Bild: TORE CARLENIUS

Lyssna till personalen inom Vård och Omsorg

Verksamheten inom Vård och Omsorg har ett mycket viktigt uppdrag och personalen har en stark vilja att bedriva och genomföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt för att våra äldre ska ha den bästa omsorgen som är möjlig.

ANNONS
|

Det visar sig nämligen genom goda resultat när äldre svarar på vad dem tycker om den omsorg dem får. Det talar samtidigt inte om hur personalen mår. Även om det är tufft kommer personalen göra sitt yttersta för att klara av sitt uppdrag efter bästa förmåga.

Vi inom socialdemokraterna har fått till oss signaler om att det är tungt och att det är slitsamt. I samband med nämnden den 20 april initierade socialdemokraterna ett ärende om att en heltäckande medarbetarundersökning, som skulle undersöka både fysisk och psykosocial arbetsmiljö, skulle genomföras inom kort. Initiativet röstades ner.

I samband med att handlingarna inför sammanträdet den 17 maj kom ut kunde socialdemokraterna konstatera att det kommer att finnas saker som inte kommer med i framtida undersökningar (pulsmätningar) som INTE är att förväxla med medarbetarundersökningar med en ackumulerad bild av hela förvaltningen. Därför lyfte vi fram initiativet på nytt med en förhoppning om ett uppvaknande av majoriteten och SD men nej, det röstades ner.

ANNONS

Det finns många skäl som har lyfts om att inte göra detta. Det ena är att det inte efterfrågas (märkligt, uppenbarligen vill Kommunal ha det efter ingånget handslag med socialdemokraterna i Kungsbacka), det kommer en pulsmätning (ingen skriftlig info om ex arbetsmiljöfrågor om belastning och smärtor pga. lyft mm) Vi har ingen ackumulerad bild i dagsläget av hela förvaltningen, det är ett bekymmer. Vill vi utveckla och skapa attraktiva förutsättningar för framtida medarbetare vid nyrekrytering behöver vi ha en helhetsbild. Varför vill SD och den M-ledda majoriteten inte ha en helhetsbild av hur personalen mår? Vi kommer, som den enda riktiga opposition i nämnden Vård och Omsorg, granska hur processen fortlöper framöver. Lyssna in personalen.

Ermin Skoric (S), andre vice ordförande i nämnden Vård och Omsorg

Astrid Börjesson (S), ledamot i nämnden Vård och Omsorg

Eva Tingström (S), ledamot i nämnden Vård och Omsorg

Ingela Hansson (S), ersättare i nämnden Vård och Omsorg

ANNONS