Logopeder behövs i primärvården

Den 10 oktober uppmärksammas Afasidagen. Temat för dagen är att öka tillgången till logopeder i primärvården, skriver företrädare för Afasiförbundet och Logopedförbundet.

ANNONS
|

Afasi innebär svårigheter att tala och förstå språk samt ofta läsa, skriva och räkna. Afasi uppstår av en förvärvad hjärnskada, vanligtvis efter en stroke men även efter hjärntumör eller våld mot huvudet.

Trots att förekomsten av stroke har minskat, har andelen som får afasi efter en stroke varit oförändrat de senaste decennierna. Cirka 30 procent med en förstagångsstroke får afasi. Det visar en forskningsstudie vid Lunds universitet som är baserad på Riksstrokes kvalitetsregister. Svårighetsgraden av afasi vid insjuknandet är också oförändrat över tid. Majoriteten som får afasi har svår eller global afasi. Det medför en omfattande livsförändring och ökar risken för psykisk ohälsa.

ANNONS

Nu pågår en stor strukturell förändring av vården i Sverige. Primärvården ska ge en god och nära vård till den enskilde. Det gäller också de personer som lever med afasi efter en stroke. Problemet är att få neurologopeder är anställda inom primärvården, förutom i delar av Stockholm och Västra Götaland där logopeder ingår i primärvårdens vårdval och neuroteam. De allra flesta neurologopeder finns idag på regionernas sjukhus och har ett stort fokus på akuta och livshotande tillstånd, exempelvis ät- och sväljsvårigheter (dysfagi) efter en stroke.

De förkortade vårdtiderna leder dessutom till att få hinner komma i gång med rehabilitering och språklig träning. Personer med afasi ges mycket begränsad tillgång till såväl utredning av talsvårigheter, som rehabilitering.

Politiker och tjänstemän i Kungsbacka kommun och Region Halland måste nu se till att kravställa upphandlingar av primärvården så att logopeder blir en av de professioner som möter upp vårdtagare på vårdcentralen. Logopeder måste också bli en självklar del av tvärprofessionella vårdteam. Det kommer att stärka hela vårdkedjan.

Vi ser stora vinster när den enskilde själv kommer att kunna söka och ges vård i sin närmiljö:

  • Bättre möjligheter till rehabilitering av språk och tal kommer att ges med återkommande och förlängda rehabiliteringsperioder.
  • Det blir lättare att erbjuda intensiv språklig rehabilitering i grupp, enligt Socialstyrelsens riktlinjer vård vid stroke.
  • Anhöriga/närstående till personer med afasi kommer att kunna ges samtalspartnerträning för att stödja kommunikationen hos den som har afasi. Samtalspartnerträning återfinns som en högt skattad insats i Socialstyrelsens riktlinjer vård vid stroke.

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet

Kerstin Wiström, ordförande Logopedförbundet

Katarina Andreassen, ordförande Logopedförbundets lokalförening i Halland

ANNONS
ANNONS