Låt alla elever delta i demokratisatsningen

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet.

ANNONS
|

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har åter fått regeringens uppdrag att anordna skolval för elever i högstadiet och gymnasiet i samband med EU-valet. Senast MUCF arrangerades skolval var i samband med valet till riksdagen 2022.

Skolval arrangeras med valsedlar, valskärmar, röstlängd, valurnor och rösträknare. Många skolor ordnar debatter, temadagar och studiebesök. EU-skolvalet kan genomföras från 15 april till och med 31 maj, anmälan görs senast den 21 mars på mucf.se.

Elever som deltagit i skolval tycker att de lärt sig mer om politik och demokrati samt att de blivit mer intresserade av olika samhällsfrågor. Nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik.

ANNONS

Vid förra EU-skolvalet, 2019, deltog 315 av landets skolor och 65 630 elever. Det var en tydlig förbättring jämfört med EU-valet 2014 och antalet röstande elever ökade med 47 procent.

• I Hallands län deltog 8 skolor i EU-skolvalet 2019 och 1 975 elever röstade. Valdeltagandet var 41,4 procent.

• I Hallands län deltog 52 skolor i skolvalet 2022 i samband med riksdagsvalet och 14 977 elever röstade. Valdeltagande var 78,3 procent.

Det är glädjande att valdeltagandet i skolorna ökar men oroande att inte alla unga har samma möjlighet att påverka.

Skolval arrangeras tyvärr mer sällan i skolor med anpassad skolgång. Friskolor ökade sitt deltagande vid förra skolvalet men arrangerar skolval mer sällan än kommunala skolor. Gymnasieskolor med yrkesprogram ökade sitt deltagande med nära åtta procentenheter.

Skolval är särskilt viktigt för elever som inte talar om demokrati och politik hemma, elever med särskilda behov, yngre elever eller de som inte har erfarenhet av demokrati från sina hemländer.

Skolval ger unga ett ökat engagemang för samhällsfrågor och insikt om hur vi värnar vår demokrati. Ge alla högstadie- och gymnasieelever i Hallands län chans att delta i denna stora demokratisatsning!

Lena Nyberg

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

ANNONS