Lär barnen interagera istället för att söka ”svaren” hos Laiban

För alla barn är den språkliga utvecklingen som sker i kontakt med pedagogerna på förskolan extremt viktig, skriver tre sverigedemokrater.

ANNONS
|

Kungsbacka kommun har på ett fåtal förskolor under en period prövat appen Laiban, en AI-assistent. Man säger sig vara mycket nöjd med resultatet, och tycker sig se att barnen utvecklar sin självständighet genom att de inte i samma utsträckning behöver pedagogernas hjälp. De kan själva ställa frågor till Laiban som klarar av att ge svar på till exempel vad det blir till lunch, vilka kläder man ska ta på sig när man går ut, eller ge förslag på vad man kan göra.

Allt det här kan tyckas vara oskyldigt och harmlöst, men är det?

Kommunikation är så mycket, det handlar om kontakt, se varandra in i ögonen, läsa av en röst, besvara ett leende, få en klapp på axeln och kanske hålla i en hand. Barn har förmågan att knyta an, och det är just det barn skall göra, till människor. Att ersätta detta med en digital app visar på att man inte förstått de vuxnas viktiga roll.

ANNONS

Samma app har även testats i 40 förskolor i Helsingborg, och där har man, hör och häpna, räknat ut att appen sparar 20 minuter om dagen per personal. En stilla undran gror, är det kanske detta som är det verkliga syftet med Laiban?

Det är nämligen så att människan, och barn i synnerhet, lär sig bäst genom att observera andra. I samspel med andra barn och vuxna aktiveras speglande egenskaper hos nervceller, som stärker lärandet. Samma nervceller blir nedsatta när stimulansen kommer från en skärm, det vill säga barnet lär sig mindre. Till exempel ett barn i två års ålder uppfattar via en skärm hälften så mycket och minns det hälften så länge som om barnet interagerat med en vuxen.

För alla barn, särskilt för barn med försenad språklig utveckling och barn med utländsk bakgrund, är den språkliga utvecklingen som sker i kontakt med pedagogerna på förskolan extremt viktig. Om barnet säger något felaktigt kan till exempel en pedagog omformulera och utveckla det barnet säger och på så sätt utvecklar barn sitt språk.

Dessutom visar studier att användning av olika slags skärmar har ett flertal negativa effekter på just yngre barn, som i att försvåra lärandet. Detta skriver tio forskare om i sin artikel , ”Små barn borde inte sättas framför skärmar ”Nutley, Sissela, mfl. Dagens Nyheter, den 11/6-22 . Här sticker Sverige ut som enda land i världen i sitt beslut att förskolebarn måste arbeta med digitala verktyg.

ANNONS

Sverigedemokraterna anser att dessa rön skall tas på allvar och vill följa WHO:s rekommendationer som är, noll skärmtid för små barn, samt att de digitala verktygen ska plockas bort ur förskolans läroplan.

Anna-Karin Granberg (SD)

Susanne Andersson (SD)

Jens Ling (SD)

Nämnden för förskola och grundskola

Kungsbacka

LÄS MER:Dags för val – så röstade Kungsbacka 2018

LÄS MER:Kattregister är det sista landsbygden behöver

LÄS MER:Vi ska skärpa fängelsestraffen för grova brott

ANNONS