Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Anders Ylander

Kungsbackafjorden är hotad

Det måste finnas andra lösningar för att omhänderta avlopp från Kungsbacka kommuns invånare än att ytterligare belasta Kungsbackafjorden skriver Elisabeth Sahlsten och Maria Losman, Miljöpartiet.

ANNONS

Kungsbackafjorden är Hallands största naturreservat och omfattar 5200 hektar i form av vatten, öar, land, klippor och skär.

Men livet i Kungsbackafjorden är hotat!

Ålgräsängarna i grunda mjukbottnar och tångskogarna på klippstränderna myllrar av små kräftdjur och fiskyngel. Men, de hotas av exploatering av stränderna, genom byggnation, bryggor, småbåtshamnar och muddring. Motorbåtstrafik i grunda områden stör också de grunda mjukbottnarna och river upp ålgräset.

Kungsbacka kommun växer och det finns planer på att utöka kapaciteten på kommunens reningsverk. Kommunen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen i Halland. En ökad belastning av syreförbrukande organiskt material ingår i de föreslagna villkoren. Detta kommer att försämra syresituationen i bottnarna i Kungsbackafjorden. Syrefria bottnar läcker ännu mer näring. Följden kan bli en döende Kungsbackafjord med svavelvätestinkande bottnar där inget kan växa och ingen vill bada!

Nu har länsstyrelsen sagt nej och det är inte förvånande att det stöter på juridisk patrull att bygga ut reningsverk där både miljökvalitetsnormer och Natura 2000-område hotas.

Det måste finnas andra lösningar för att omhänderta avlopp från Kungsbacka kommuns invånare än att ytterligare belasta Kungsbackafjorden.

Miljöpartiet vill rädda kustens ekosystem och återskapa förstörda miljöer.

Kungsbacka kommuns Vision 2030 utpekar bland annat kommunen som ”Den nytänkande kvalitetskommunen”. Upp till bevis! Det behövs ett helhetstänkande om hantering av gråvatten, svartvatten och matavfall, med tekniska lösningar som börjar redan vid byggandet av bostäder. Allt avlopp ska inte skickas direkt i ett rör till ett avloppsreningsverk utan låt oss cirkulera näring och vatten och tillvarata energi som biogas!

Elisabeth Sahlsten (MP)

Ledamot i nämnden för miljö- och hälsoskydd, kandidat till kommunfullmäktige Kungsbacka

Maria Losman (MP)

Toppkandidat till regionfullmäktige Halland och till kommunfullmäktige Kungsbacka

LÄS MER:Mer alger i maten, tack

LÄS MER:Stort avtal i hamn för reningsverket: “Budget på halv miljard”

LÄS MER:Kungsbackafjorden har sämst bottenmiljö i Halland: “Kan bli helt fördärvad”

ANNONS