Kungsbacka tappar mark i Halland

Den kommunala servicen i Kungsbacka kan förbättras, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.

ANNONS

Organisationen Näringslivets Regelnämnd gör omfattande och detaljerade undersökningar med fokus på företagande i Sverige. Under 2020 undersökte man företagsklimatet i hela Sverige. De områden som undersöktes var bland annat bygglovsförfarande för företagare. Resultatet för Kungsbacka kommun blev nedslående, sämst i Halland.

Hanteringen av bygglov bör ta i genomsnitt lika lång tid oavsett kommun samt ha en likvärdig rimlig kostnad. I rapporten framkommer att ett bygglovsärende i Kungsbacka tar 5 veckor att hantera, likvärdigt ärende i Varberg tog 2 veckor. Samma bygglovsärende kostade 45 600 kr i Kungsbacka, i Hylte skulle det bara kostat 19 425 kr. Denna skillnad är lika häpnadsväckande som oroväckande.

ANNONS

Medborgerlig Samling anser att den kommunala förvaltningen behöver förbättras och effektiviseras så att god service till invånarna säkerställs.

Politiskt arbetar Medborgerlig Samling för:

Förenklad byråkrati

Transparent och förutsägbar handläggning

Likvärdig hantering i samtliga kommuner och regioner

Rimliga kostnader för privatpersoner och företag

För att Kungsbacka ska blomstra behöver kommunen ge så bra förutsättningar som möjligt för företagande och boende, inte sätta käppar i hjulet för kreativitet och engagemang. Det behövs en ny kraft, ett nytt ledarskap för att sätta Kungsbacka i ledarsätet i Halland igen.

Ola Billing

Mathias Bjerstaf

Tobias Frideson

Christian Lundqvist

Bengt Löf

Medborgerlig Samling Väst

ANNONS