Kungsbacka ska byggas med försiktighet, anser medlemmar i Medborgerlig samling.
Kungsbacka ska byggas med försiktighet, anser medlemmar i Medborgerlig samling. Bild: Jari Välitalo

Kungsbacka ska växa på ett ansvarsfullt sätt

”Kungsbacka är en växande kommun, vilket är något vi ska vara stolta och tacksamma för. Samtidigt behöver vi vara vaksamma så att expansionen sker på ett ansvarsfullt sätt”, det skriver tre medlemmar i Medborgerlig samling.

ANNONS
|

Det finns inget egenvärde i att kommunen växer, det ska ske så att hela kommunen mår bra av tillväxten.

Nya bostäder behövs, inte minst mindre lägenheter för att möjliggöra för ungdomar att hitta ett boende som passar deras förutsättningar. För att skapa en vackra och välfungerande bostadsområden behöver dessa lägenheter byggas i blandad bebyggelse. Stora koncentrationer av små lägenheter behöver undvikas, då sådana områden tenderar att öka segregationen i samhället. Vi måste akta oss för att skapa utanförskapsområden, något som Kungsbacka ska förbli förskonat ifrån.

De områden som idag finns tillgängliga för bostäder behöver nyttjas i den utsträckning det går. Att få kunna bygga sitt hus i det område man önskar är en viktig del av den individuella friheten. Idag nekas exempelvis nyttjande av befintliga tomter på grund av att kommunen anser att kollektivtrafiken är för dåligt utbyggd. Givetvis ska kommunen tillsammans med region Halland se till att en god service finns i alla delar av Kungsbacka. Det är en kärnverksamhet som behöver prioriteras.

ANNONS

Kungsbacka har ett rykte att vara en mycket besvärlig kommun att få bygglov i. Detta gäller såväl för privatpersoner som företag. Mycket långa handläggningstider, godtycke i bedömningar och ett svårbegripligt system där handläggare hela tiden byts ut gör att processen att få bygglov är en mardröm för många invånare i kommunen. En snabb, transparent och enhetlig handläggning borde vara en självklarhet även i Kungsbacka.

Medborgerlig Samling kämpar för att kommunen ska utvecklas till att bli en än vackrare och välfungerande kommun, med blandad bebyggelse och god service till sina invånare. Kungsbacka kan bättre!

Christian Lundqvist

Mathias Bjerstaf

Ola Billing

Medborgerlig Samling Kungsbacka

ANNONS