Kungsbacka kommun sparkar på den som redan ligger

I mars i år fattade regeringen beslut om att förlänga det extra bostadstillägget för särskilt utsatta barnfamiljer.