Arkivfoto.
Arkivfoto. Bild: kajsa sjölander

Kungsbacka behöver utveckla bostadspolitiken

2023 kommer bli ett unikt år. Kungsbackas invånarantal kommer stå still.

ANNONS
|

Det finns flera anledningar. Inflationen, räntan, lågt barnafödande, pandemin och prisbilden innan pandemin är saker som en kommun har svårt att vidta snabba åtgärder emot.

Men det vi ser är också att senaste åren har det inte byggts de bostäder som många efterfrågar. Radhus, kedjehus och enskilda villor. Inte minst saknas tomter där man själv väljer hustyper.

Att flytta till Kungsbacka och flytta inom kommunen handlar ofta om en boendekarriär, där målet är eget ägande. Och den sista biten har saknats. Många har därför sökt sig till bland annat Varberg som har haft stort utbud av markbostäder med ägande med priser fler kan klara av.

ANNONS

Det är också dags att göra upp med procentsiffran 30% hyresrätter på varje område som byggs och bedöma helheten istället. Just nu byggs nästan 350 hyresrätter vid Lindens torg. På ”Stenhuggerietomten” i centrala Kungsbacka så kommer det byggas 100% bostadsrätter. Passar bra då just det området idag har stor andel hyresrätter.

Det arbetas i kommunen med bostadsförsörjningsprogrammet. Det tas fram ett varje mandatperiod. Det är rätt tillfälle att förnya bostadspolitiken i Kungsbacka så att det byggs vad som efterfrågas och Kungsbacka får en tillväxt som både är hållbar miljömässigt och ekonomiskt.

Då kan kommunen också passa på att avskaffa bostadsförmedlingen. Den kostar pengar att stå i, förnya sin plats och bli tilldelad lägenhet av. Bara Eksta är kvar av de stora bostadsföretagen. Övriga förmedlar sina lägenheter själva och genom en nationell sida. Och man gör det gratis. Det kan Eksta göra med.

Monica Neptun (L)

Gruppledare

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Individ och Familjeomsorg

Elin Hysén (L)

1:e vice ordförande Förskola och Grundskola

Madelene Höök (L)

Ledamot i kommunfullmäktige

ANNONS