Kortsiktiga högerexperiment i välfärden eller svensk välfärd?

Vi behöver ha en ärlig debatt om vad vi vill med välfärden i Kungsbacka. Vad vill vi låta någon annan göra och vad vill vi klara av tillsammans?

ANNONS

Välfärdssamhället Sverige är på många sätt unikt. Den har utvecklats steg för steg under decennier och den skapar förutsättningar för ökad trygghet och jämlikhet men samtidigt utmanas den av allt tuffare utmaningar som dels handlar om vinstuttag vid konkurrensutsättning, resurs- och personalbrist, välfärdsbrottslighet men också brist på långsiktiga politiska visioner.

Vad vill Socialdemokraterna att vi ska klara av tillsammans? Socialdemokraterna vill att äldreomsorgen ska bemannas på ett sätt så att de som jobbar i verksamheten ska känna att de vill arbeta där till pensionen och att de faktiskt orkar hela vägen. Vi vill att personalen ska känna glädje, framtidstro och ha energi att fullfölja sitt uppdrag som välfärdshjältar. De ska känna stolthet och därmed kunna attrahera nästa generation att ta över stafettpinnen.

ANNONS

För detta krävs långsiktiga politiska visioner om vägen framåt. Vår politiska vision är att den bästa tänkbara välfärden kan förverkligas när vi gör det tillsammans med utgångspunkten att alla resurser stannar i verksamheten och inte går till vinstuttag. Vår politiska vision är att verksamheten gynnas när personalen är delaktig i verksamhetens utveckling. Vår vision är att bana väg för möjligheten till 6-timmars arbetsdag, arbetsskor till personalen och intraprenader med hög delaktighet av personalen och mycket mer. Vår vision är att detta skapar förutsättningar för den omtänksamma välfärd som vi eftersträvar för våra äldre.

En svensk välfärd – unik i sitt slag.

Ermin Škorić (S), 2e vice ordförande nämnden för Vård och Omsorg

Astrid Börjesson (S), ledamot nämnden för Vård och Omsorg

Eva Tingström (S), ledamot nämnden för Vård och Omsorg

Ingela Hansson (S), ersättare nämnden för Vård och Omsorg

ANNONS