Kom ihåg industrins ökade biogasbehov

Replik till Emma Wiesner och Christofer Bergenblocks insändare Mer biogas i Halland, Sverige och Europa.

ANNONS
|

Perstorp välkomnar att Emma Wiesner och Christofer Bergenblock lyfter vikten av ökad produktion av biogas i sin debattartikel den 2 februari. De skriver att det behövs mer biogas till uppvärmning, fordonsbränsle och elproduktion, medan de missar industrins behov av biogas som råvara i fossilfria material, förutsättningen för ett fossilfritt samhälle.

Perstorp är fast beslutna att ta ledartröjan för kemins klimatomställning i Sverige och i på så sätt bidrar vi också till den gröna omställningen på västkusten. Vår stora satsning på en hållbar metanolfabrik i Stenungssund, Project Air, är ett stort steg i den riktningen. Genom att tillverka hållbar metanol med hjälp av biogas och andra råvaror kan vi minska våra utsläpp med 500 000 ton CO2 per år, vilket är lika mycket som det svenska inrikesflyget släpper ut. Men det finns utmaningar, som Wiesner och Bergenblock så väl beskriver.

ANNONS

Perstorps totala behov av biogas när vi byggt Project Air är cirka tre TWh per år. Det motsvarar en och en halv gånger dagens svenska biogasproduktion. Den inhemska produktionen av biogas har ökat från en till drygt två TWh per år på tio år. Det är en alldeles för långsam takt, samtidigt som en allt större andel importeras. Här behövs det åtgärder.

Nästan alla industriellt tillverkade produkter och material innehåller insatsvaror från kemiindustrin. Därför är kemiindustrin nyckeln för att andra industrier ska kunna ställa om. I Perstorps anläggning i Stenungssund utvecklar vi hållbar och fossilfri kemi sedan 2010 och vi är beroende av hållbara råvaror som exempelvis biogas. Politiska beslutsfattare behöver agera snabbt för att stödja industrins övergång till mer hållbara råvaror och material. Genom att främja ökad användning av biogas som råvara i industrin kan vi inte bara minska klimatpåverkan, utan även öka beredskapen och främja tillväxt och arbetstillfällen.

Det börjar med kemin. Vi uppmanar regeringen och andra aktörer att intensifiera sina ansträngningar för att främja den gröna omställningen inom kemiindustrin och därmed säkra samhällets behov av hållbara material och produkter.

Cecilia Svensson

EVP Kommunikation & Hållbar Transformation

Perstorp Holding AB

ANNONS