Christofer Bergenblock, Centerpartiet.
Christofer Bergenblock, Centerpartiet. Bild: Fredrik Wennerlund

Klimatet har inte tid att vänta

Nu har IPCC presenterat sin senaste rapport och den visar tydligt att nuvarande arbete för att nå klimatmålen inte räcker till. Varje land måste ta ansvar och då duger det inte med den svenska regeringens politik som istället ökar utsläppen med tio procent fram till 2030.

ANNONS
|

Framför allt måste förbränningen av fossila bränslen minska. Regeringens planer på att skrota den nuvarande reduktionsplikten är den enskilt största orsaken till att Sverige kommer att missa sina klimatåtaganden. Reduktionsplikten måste därför bibehållas.

Dessutom behöver elektrifieringen av samhället accelerera. Framför allt gäller detta fordonsflottan, men tyvärr har den positiva utvecklingen bromsat in i och med att regeringen avskaffade miljöbilspremien i höstas. En ny bonus behöver komma på plats.

Fram till 2040 behöver elproduktionen fördubblas om vi ska klara elektrifieringen. Därför måste vi ta vara på alla fossilfria källor, men den största potentialen under kommande tio år finns i havs- och landbaserad vindkraft. Samtidigt behöver tekniken för att lagra elenergi med hjälp av batterier utvecklas.

ANNONS

Det svenska skogs- och jordbruket är en annan viktig del i lösningen på klimatutmaningen. Både jord och skog behöver fortsatt brukas för att binda koldioxid till träd och mark samtidigt som vi får klimatsmarta produkter och bränslen.

Sverige har dessutom alla möjligheter att bli en föregångare inom grön klimatsmart teknik. Staten måste även fortsatt stödja utvecklingen av klimatsmarta innovationer och investeringar. Det handlar om allt från biogasanläggningar och solceller till elflygplan och koldioxidinlagring.

Ska vi klara klimatutmaningen så måste vi ta IPCC:s rapport på allvar och då gäller det att växla upp klimatarbetet. De svenska utsläppen kan naturligtvis inte tillåtas öka bara för att regeringen inte orkar ta ansvar. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ifrån Centerpartiets sida kommer vi fortsätta att driva på för att Sverige ska ta sin del av ansvaret.

Christofer Bergenblock (C) / Riksdagsledamot, Halland

ANNONS