Magdalena Sundqvist och övriga i socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ligger bakom insändaren.
Magdalena Sundqvist och övriga i socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ligger bakom insändaren. Bild: Tobias Sandblom

Ju tidigare vi investerar i våra unga – desto större vinster

I april klubbas Kungsbackas årsredovisning för 2022. Vi har ett starkt år bakom oss, rent ekonomiskt. Under de senaste 5 åren har de sammanlagda resultaten nått nästan 2 miljarder kronor. Svindlande summor.

ANNONS
|

Kommunen har med detta kunnat investera och amortera på skulder. Vi kan sluta vår debattartikel här och luta oss tillbaka och tänka, så bra det går och vara väldigt nöjda. Men självklart är det inte så enkelt. Ingenting är någonsin gratis, inte heller dessa 2 miljarder kronor. Vi betalar med uteblivna satsningar.

I årsredovisningarna kan vi läsa om Kungsbackas utmaningar. Samma utmaningar uppges varje år och utsikter till förbättringar uteblir. Det handlar om ungdomars psykiska hälsa, bostadsbrist (för främst ungdomar som vill flytta hemifrån), klimat, demografi (en större andel av invånare blir äldre) och kompetensbrist, brist på personal i våra verksamheter.

ANNONS

Styrande politiker har hållit så hårt i plånboken, att vi kommer att få större problem i framtiden. Om vi inte löser bostadsbristen idag så har vi det kvar i morgon. Ser vi inte till att unga kan stanna kvar i Kungsbacka så kommer de bli skattebetalare i någon annan kommun. Dessutom leder de ungas utflyttning till en större snedbalans mellan unga och äldre invånare.

Droganvändandet ökar i Kungsbacka och vi har problem med ungas ohälsa. Ju tidigare vi investerar i våra unga desto större vinster gör vi både ekonomiskt och mänskligt. Om insatserna inte står i proportion med problemen så satsar vi fel eller för lite.

Vårt klimat kan inte vänta. Vi är totalt beroende av rent dricksvatten, biologisk mångfald är en förutsättning för en motståndskraftig natur och Kungsbacka måste dra sitt strå till stacken.

Vi ska vara rättvisa och poängtera att även de styrande gör en del för att motverka ovanstående problem. Dock görs alldeles för lite. De politiska värderingarna mellan oss röda och de blåa är tydliga. Vi ser investeringar i bostäder, unga, klimatet, våra äldre och vår personal som absolut nödvändigt. Vi måste lämna efter oss ett hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt samhälle till våra barn och barnbarn.

ANNONS

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp

Magdalena Sundqvist

Johan Tolinsson

Ann-Louise Lundqvist

Ermin Skoric

Shabnam Zamani

Lars Ericsson

ANNONS