Ja, vi Miljöpartister tar ansvar

Varje sexuellt fall av våld är ett för mycket, skriver två Miljöpartister i ett svar till signaturen ”Vägra oärliga politiker”.

ANNONS

Signaturen ”vägra oärliga politiker” frågar om vi i Miljöpartiet tar ansvar för vår förda politik, och hävdar att migrationspolitiken har lett till fler våldtäkter än tidigare.

Det är förvisso riktigt att antalet anmälningar om våldtäkter och annat sexuellt våld ökat. Till en del är det sannolikt fråga om en ökad benägenhet att faktiskt anmäla sexuellt våld – ett resultat av MeToo-rörelsen och av Samtyckeslagen som infördes 2018 på förslag av nuvarande regering. Det har också skett en markant ökning av antalet fällande domar för våldtäkt efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft, enligt Brottsförebyggande Rådet, Brå. Men det betyder inte nödvändigtvis att antalet våldtäkter faktiskt ökat, mörkertalet är stort.

Artikeln om ”Swedish Rape Offenders” av forskare på Lunds universitet pekar på att nästan 60% av fällande domar under perioden 2000–2015 gällde första eller andra generationens invandrare. Studien tittar också på vilka sammanhang många av de som fällts lever i, med sociala problem och psykisk ohälsa. Här handlar Miljöpartiets politik om att förbättra möjligheterna till integration och minskat utanförskap – som också gäller de 40 % som inte är invandrare.

Varje fall av sexuellt våld är ett fall för mycket. Därför är Miljöpartiets och regeringens mål bland annat att förbättra stödet till de som utsatts för sexuellt våld, i vårt fall till exempel genom Kungsbacka Kvinnojour. Vi vill också förändra de destruktiva mansnormerna – praktiskt taget alla sexualbrott begås av män.

Ingegärd Salmose, ordförande MP Kungsbacka

Jan Riise, ordförande MP Halland

ANNONS