Genrebild.
Genrebild. Bild: Stig Hedstrom

Investera i framtiden – Kungsbackas barn

När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Vi vill satsa i en redan hårt ansträngd grundskola så att alla elever får möjlighet att forma sin egen framtid och kunna välja rätt gymnasieutbildning, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

ANNONS
|

När vi, Socialdemokraterna i Kungsbacka, konstaterar att bokslut 2020 för Förskola & Grundskola blir cirka +74 miljoner (!) anser vi att grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Vi vill satsa i en redan hårt ansträngd grundskola så att alla elever får möjlighet att forma sin egen framtid och kunna välja rätt gymnasieutbildning. Alla elever i våra skolor ska få tillgång till det stöd de behöver genom att vi satsar på elevhälsan. Även viktigt att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential, även högpresterande elever ska ges stöd och utmaningar.

ANNONS

Vi, Socialdemokrater i Kungsbacka, yrkade tio miljoner kronor extra på elevhälsan 2019/2020. Detta avslog alla borgerliga partier, inklusive SD som står bakom den politiken. Att inte den moderatstyrda alliansen vill investera i våra barn kostar samhällsutvecklingen på sikt.

Socialdemokraterna vidhåller vårt förslag och vill ta ansvar för samhällsutvecklingen. Kungsbackas barn är en självklar prioritering.

Johan Tolinsson (S), 2:e vice Ordf. Nämnden Förskola och Grundskola

Jan Byvik (S), ledamot

Ann-Louise Lundqvist (S), ersättare

ANNONS