Onsala herrgård.
Onsala herrgård. Bild: Jenny Olsson

Instämmer i kritiken mot beslut om Onsala herrgård

Vi Sverigedemokrater instämmer i den kritik som förts i debatten gällande beslutet om Onsala Herrgård.

ANNONS
|

En större grad av transparens och tydlighet krävs i beslutsprocessen, särskilt när det gäller verksamhetsbeskrivningen och vilka patientgrupper rehabiliteringen avser. Sverigedemokraternas begäran om återremiss av ärendet i arbetsutskottet grundar sig på att alla beslut ska vara väl underbyggda och baserade på fullständig och klar information.

Beslutet av byggnadsnämndens arbetsutskott att bevilja byggnadslov, utan att kräva en tydlig angivelse av vilken patientgrupp som avses, understryker behovet av större noggrannhet i hanteringen av sådana här ansökningar. Det är viktigt att säkerställa att verksamheter som etableras inte bara är förenliga med gällande detaljplaner utan också att de har en tydlig och förståelig verksamhetsinriktning.

ANNONS

Att använda exempel som Vardaga för den tänkta verksamheten, utan att exakt specificera dess verksamhetstyp, leder till oklarheter som inte bör finnas i processen för att erhålla byggnadslov. Detta framhäver än mer behovet av att strikt hålla sig till detaljplanens riktlinjer, och att endast tillåta etableringen av de verksamheter som tydligt uppfyller dessa kriterier.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på att beslut fattas på ett sätt som inte fullt ut tar hänsyn till alla relevanta faktorer och information. Vi är fast beslutna om att föra en politik där alla beslut grundar sig på en klar förståelse av de aktuella frågorna och där vi alltid noga överväger hur dessa beslut påverkar vårt lokalsamhälle.

Vi kommer att fortsätta att driva på för att öka transparensen och ansvarstagandet i alla kommunens beslutsprocesser.

Stefan Jägnert (SD) Gruppledare

Stefan Vilumsons (SD) Byggnadsnämnden

LÄS MER:Grannarnas oro – misstänker bluff om Onsala herrgård

ANNONS