KD i insändare om skolan.
KD i insändare om skolan. Bild: Mikael Kivi

Innebär betygsättning övervakning?

”Däremot är det ledsamt att se att lärare sinsemellan försöker ta heder och ära av varandra genom att beskylla ”de andra” för att sätta glädjebetyg”, skriver kristdemokrater i en replik.

ANNONS
|

I sin replik på vår insändare ”Fokusera på lärande!” tycker V:s Jon Thorbjörnsson att vi vill satsa mycket pengar på ”övervakning” av elever. Ja, tycker man att betygssättning är övervakning så är det helt rätt. Dessutom är det en integrerad del av en lärares vardag att betygssätta elever enligt de regler som gäller och med god professionell stil, så var dessa kostnader ligger är inte helt lätt att se.

Däremot är det ledsamt att se att lärare sinsemellan försöker ta heder och ära av varandra genom att beskylla ”de andra” för att sätta glädjebetyg. Sätta betyg är svårt och att försöka hitta rättvisa sätt att betygssätta borde vara viktigt för alla. Undersökningar av betygssättning idag ger olika resultat vilket visar svårigheten.

ANNONS

Att inte ens hälften av de elever som går ingenjörslinjerna på högskole- och universitetsnivå tar ut examen borde oroa alla. Liknande siffror gäller många av de utbildningar som kräver examen, inklusive ämneslärarutbildning. Detta är en realitet och inga är betjänta av att betyg inte är rättvisande. Det blir en besvikelse och knäck av självförtroendet för eleven och kanske parat med en studieskuld om man inte klarar sin utbildning, utbildningssystemet får extra belastning när undervisning måste anpassas, arbetsgivare får inte den arbetskraft som behövs och arbetskamrater blir besvikna om medarbetaren inte klarar sin uppgift osv.

Därför behövs förbättrad uppföljning för att säkerställa att undervisningen leder till önskat lärande, tex genom bättre jämförelse med nationella prov och uppföljning mot faktiskt kunnande när man lämnar skolan.

Andelen barn i olika typer av friskolor i förskolor och skolor är knappt 20%. Att skylla alla brister i betyg och ekonomi på detta är knappast helt rättvisande, det är faktiskt över 80% som går i kommunala förskolor och skolor.

Fokusera på lärande och krossa inte ungdomars drömmar med ”snällbetyg”.

Tomas Thorvaldsson, KD Kungsbacka,

fd styrelseledamot i skolforskningsinstitutet Ifous

Fredrik Kollberg, KD Kungsbacka, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,

Helena Nyborg, KD Kungsbacka,

ANNONS

1:a vice ordförande nämnden för förskola & grundskola

ANNONS