Ingen satsning på god och nära vård i Region Halland

Regionfullmäktige planerar istället för beslut om sänkt ersättning till vårdcentralerna när man gör röntgen till en fri nyttighet.

ANNONS
|

Hela Vårdsverige talar om vikten av att satsa på god och nära vård. I Region Halland planerar man istället minskad ersättning till primärvården 2025 då ersättningen sänks med mer än vad kostnaderna idag är för röntgen samt att sparbetinget på 1,5% ligger kvar år efter år.

I dagarna planerar Regionen att ta beslut om att ett schablonavdrag för röntgenundersökningar tas från sjukvårdspengen, då kostnaderna för röntgen inte längre ska belasta budgeten för vårdcentralerna. Samtidigt tas möjligheterna bort att remittera patienterna till röntgen på andra mottagningar utanför Regionens, för en betydligt lägre kostnad och med avsevärt kortare väntetider och svar.

ANNONS

Effektiviseringskravet till trots ser man till att begränsa våra möjligheter att effektivisera. På senare år har man börjat skapa monopol för sina egna verksamheter, bl a genom att man har tagit bort möjligheten för oss att använda andra laboratorier än Regionens egna och nu planeras samma utveckling avseende röntgen. För den halländske primärvårdspatienten räcker sjukvårdpengen till en mindre del av kakan.

Dessutom är vi tveksamma till om Regionens egna röntgenmottagnningar har kapacitet att hantera det ökade patientflödet. Stor risk finns för längre väntetider med fördröjd tid till diagnos och ökat lidande för patienterna.

Med våra ögon ser det ut som att Region Halland istället för att effektivisera sin egen verksamhet, drar vårdcentralerna allt djupare in i kolossen av ineffektivitet. Samtidigt som man lägger ett ständigt effektiviseringskrav på oss genom att krympa sjukvårdspengen varje år med 1,5%, så stänger man dörrarna för oss att effektivisera den halländska primärvården. Summa summarum: mindre pengar till den halländske primärvårdspatienten.

Dessutom ser vi att alltfler patienter remitteras från organspecialisterna på sjukhusen till oss, vilket vi önskar, men då krävs att ekonomiska och personella resurser följer med.

Ekonomin är redan idag mycket ansträngd, vilket vi upprepade gånger har påpekat. Många vårdcentraler har stora svårigheter att få ekonomin att gå runt, och personaluppsägningar har gjorts och pensionsavgångar har det inte funnits utrymme för att ersätta. Med minskad personal försämras våra möjligheter att leverera högkvalitativ vård!

ANNONS

Region Halland har inte velat ta ansvar i en diskussion om vad i vårdutbudet som skall strykas när sjukvårdspengen inte räcker till. Vi tycker att hallänningen har rätt att veta att vårdutförarna därför nu inbördes för en diskussion om hur vi så ansvarsfullt och patientsäkert som möjligt ytterligare skall kunna skära ned på vårt vårdutbud för att vi skall överleva och finnas kvar för den halländske primärvårdspatienten.

Vad vi skulle önska för alla hallänningar är en stärkt primärvård som kan erbjuda hög kontinuitet och nära och högkvalitativ vård. Forskningen visar att kontinuitet i patient-läkarrelationen leder till både lägre sjuklighet och dödlighet. Politikerna planerar nu att krympa vår ersättning vilket kommer att ge oss allt sämre tillgänglighet för våra invånare.

Anna Hedén Rosengren Specialistläkare allmänmedicin Verksamhetschef Capio Husläkarna Vallda

Sverker Nilsson Specialistläkare allmänmedicin Regional chefsläkare Praktikertjänst

Samtliga privata verksamhetschefer inom närsjukvården i Region Halland

ANNONS