Genrebild.
Genrebild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Informationsplikt strider mot barnkonventionen och lärares yrkesetik

Det är beklagligt att Tidöpartierna går vidare med förslaget om att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att slå larm om personer som vistas i Sverige illegalt.

ANNONS
|

Sveriges Lärare och många andra har riktat stark kritik mot förslaget och protesterar mot ett tvång att anmäla elever som misstänks inte ha uppehållstillstånd.

Rätten till utbildning tillfaller alla barn enligt FN:s Barnkonvention, som gäller som svensk lag. I skolan ska fokus vara en kvalitativ utbildning, inte att misstänkliggöra och rubba tryggheten för enskilda elever.

Förslaget krockar också med lärarnas yrkesetik. Lärares främsta uppdrag är undervisning. Men uppdraget att ha en förtroendefull relation till eleverna och inte sprida information vidare är omöjligt att kombinera med en informationsplikt. Vi lärare måste skydda elever mot skada och trakasserier, ha en förtroendefull relation till såväl elev som vårdnadshavare och inte sprida information vidare – om det inte är för elevens bästa.

ANNONS

Detta är uppdrag som vi ser är omöjligt att kombinera med en informationsplikt. Lärarna vill ägna sig åt det som de är utbildade för, att undervisa.

Vi motsätter oss inte den lagstiftning som reglerar att man inte ska uppehålla sig i ett land illegalt. Men att ge lärare i uppdrag att vara en del av det, är ytterst problematiskt. Lärare kan aldrig bli verktyg för att verkställa politik inom andra områden än utbildning.

Den riktning som nu tas för utredningen är bedrövlig. Det finns ännu inte något tydligt undantag från anmälningsplikten för yrkesgrupper inom exempelvis skola eller sjukvård. Vi menar att utredningens uppdrag borde varit att kartlägga vilka effekter ett sådant förslag kan få.

Frida Hagelin och Ronnie Ripgården

Sveriges Lärare Kungsbacka

ANNONS